Работа с Kami SL

Ръководство за работа с Kami SL може да изтеглите от ТУК

Видео уроци за работа с Kami SL

Не само с пари: 5 алтернативни начина за мотивиране на екип

Как да поддържате висока ангажираност в екип, ако парите [...]

Вход в системата и основни менюта

Вход в програмата KamiSL и кратък преглед на всички [...]

Oсновни прозорци, панели и бутони

Oсновни прозорци, панели и бутони Основните прозорци се появяват [...]

Работа с Обекти, Валути, Валутен календар

Как да започнем работа с Kami SL. Създаване на [...]

Права на потребители и потребителски групи

Потребителски групи Потребителските групи определят основните типове потребители в [...]

Отдели, артикулни групи, артикули

Отдели Първото и най-високо независимо ниво от класификацията на [...]

Ограничения за артикули

Ограничения за артикули   Системата позволява дефиниране на количествени [...]

Съставни изделия

Рецепти на съставни изделия КАМИ позволява поддържането на рецептурници. [...]

Операции Ценова листа

Ценова листа (склад) Ценовата листа помага да видим какво [...]

Операции доставки

Доставки Проверете в Настройки, системни настройки /Документи/Доставки – дали [...]

Връщане на стока към доставчик

Доставки   Операцията Доставки е свързана с доставянето на [...]

Продажби – общ преглед

Продажби От главното меню избираме опцията Операции/ Продажби. Появява [...]

Директна продажба

Типове продажби За да бъде възможна продажба първо трябва [...]

Връщане на стока по продажба в Kami SL 3.0

Връщане на стока по продажба в Kami SL 3.0 [...]