Ценова листа на KAMI SL 3.0 СУПТО версия

 

P/N Описание List price List price
ЛВ. без
ДДС
ЛВ. с ДДС
Лиценз за Kami SL 3.0 Сървър + работно място
KAMI SL1СУ Лиценз за 1 раб. място 250 300
KAMI SL3СУ Лиценз за 3 раб. Места 600 720
KAMI SL5CУ Лиценз за 5 раб. места 875 1050
KAMI SL10CУ Лиценз за 10 раб. места 1600 1920
KAMI SL20CУ Лиценз за 20 раб. места 3000 3600
KAMI SL30CУ Лиценз за 25 раб. места 3625 4350
KAMI SL25CУ Лиценз за над 25 раб. места цена за 1 работно място 140 за лиценз 168 за лиценз
*Лицензът е за неограничен период от време и в него влизат стандартни принт форми и набор от справки

Ценова листа за абонаментна поддръжка на KamiSL 3.0 СУПТО версия

P/N Описание List price List price
Цена ЛВ. без ДДС ЛВ. с ДДС
Договор за абонаментна поддръжка на Kami SL 3.0 СУПТО
KAMI SL1СУ Абонамент за 1 работно място на месец (Заплаща се на годишна база) 1 1.20
** Договорът за абонамент е задължителна част съгласно Наредба 18. Подновява се всяка година.

 

Ценова листа KAMI SL 2018 SQL ver. работи с MSSQL express server 2012

P/N Описание List price List price
ЛВ. без
ДДС
ЛВ. с ДДС
Лиценз за Kami 2018 SQL ver. Сървър + работно място
KAMIL1O Лиценз за 1 раб. място 250 300
KAMIL1O3C Лиценз за 3 раб. Места 540 648
KAMIL1O5C Лиценз за 5 раб. места 787.5 945
KAMIL1O10C Лиценз за 10 раб. места 1440 1728
KAMIL1O20C Лиценз за 20 раб. места 2700 3240
KAMIL1O30C Лиценз за 25 раб. места 3262.5 3915
KAMIL1O25C Лиценз за над 25 раб. места по
договаряне
по
договаряне
** За всеки следващ обект (физически) клиента ползва 50% отстъпка от цената за съответния брой лицензи
Обучение
KAMIE1 Обучение 1 час 25 30
KAMIE5 Обучение 5 часа 115 138
KAMIE10 Обучение 10 часа 200 240
KAMIE25 Обучение 25 часа 400 480
Изработване на принт форми
KAMIPSR Принт-форми производни на стандартните съществуващи.
10 бр.
100 120
Изработване на специализирани справки
KAMIPSR Библиотека със справките може да намерите тук:
Генериране на изгубен сървърен лиценз
Генериране на нов сървърен лиценз 10 12
Сервизни услуги
Сервизна услуга (1 час) 30 36
Свързване на клиентски компютър към фискално устройство 25 30

*Лицензът е за неограничен период от време и в него влизат стандартни принт форми и набор от справки

Посочените цени са в български лева

 

 Ценова листа на сервизни услуги

 

Инсталация на Kami Server + Kami Client
KAMI_inst_ser Инсталация на Kami Server 50 60
KAMI_inst_client Инсталация на Kami Client 20 24
 
Миграция на базата данни към SQL – server
KAMI_100 Миграция на база данни до 100МВ 150 180
KAMI_300 Миграция на база данни до 300МВ 180 216
KAMI_600 Миграция на база данни до 600МВ 200 240
KAMI_900 Миграция на база данни до 900МВ 225 270
KAMI_1200 Миграция на база данни до 1200МВ 250 300
KAMI_1500 Миграция на база данни до 1500МВ 300 360

Импортирането на данни от външни програми е предмет на допълнително споразумение