Вход в системата и основни менюта

KamiSL СУПТО

Вход в програмата KamiSL и кратък преглед на всички основни прозорци и менюта

Стартиране на системата

След като се стартира системата на екрана се появява диалогов прозорец, изискващ въвеждането на текущ обект, потребителско име и парола:

 

 

По подразбиране в поле Обект се изписва името на обекта, избран за текущ при последната работа със системата. При необходимост това име може да се промени.

По подразбиране в поле Потребител се изписва името на потребителя, работил последен със системата. Потребителското име също може да бъде променено и да се въведе съответната парола. Потвърждава се с бутона OK или се излиза от системата с бутона Отказ.

Ако се въведе грешна парола, обект или потребителско име, достъпът до системата ще бъде отказан. В този случай системата извежда предупредително съобщение:

 

 

Коригират се въведените данни и се влиза в системата отново.

Системата Ви позволява пет опита за влизане. Ако и на петия опит сте сгрешили, трябва да се обърнете към администратора на системата.

Раздел I

Запознаване със системата

Този раздел цели да свикнете с дизайна на системата и да усетите логиката на работа на базата на възможно най-елементарно ниво. За целта ще направим няколко упражнения, които ще Ви подготвят за възприемане и запаметяване на най-важните прозорци и бутони.

Ако влезете успешно в системата, ще се отвори главния прозорец.

Главният прозорец се появява автоматично. От главния прозорец има достъп до основните функции на системата. Негови елементи са главното меню, динамичният панел с бутони и лентата на състоянието.

MainMenu

SiBar Главното меню позволява избирането на конкретна функция за изпълнение.

Динамичният панел с бутони има аналогично действие, при което натискането на бутон от него съответства на избора на опция от менюто.

Лентата на състоянието извежда информация за текущия потребител в системата, датата и часа.

StatBar