Връщане на стока по продажба в Kami SL 3.0

Връщане на стока по продажба в Kami SL 3.0

Създаване на цялостно и частично кредитно известие

 

Създаване на цялостно кредитно известие

Избираме документа, който искаме да сторнираме

Избираме от менюто Сторниране на продажба

Появява ни се диалогов прозорец от който трябва да изберем от коя каса или банка ще извършим сторнирането

След избирането на касата , трябва да изберем причината за сторнирането

Когато приключи сторнирането на продажбата се генерират следните документи

  • протокол за връщане на стока
  • платежен документ за върната сума
  • кредитно известие

Всички документи можем да видим от таб свързани документи

Частично кредитно известие

При частичното кредитно известие връщаме част от стоката по продажбата

Стъпките са следните:

Избираме продажбата по която ще връщаме стока

Отиваме на таб – стокови операции и избираме артикула, който ще връщаме и попълваме броя на продукти

Избираме от Бутона връщане – Връщане с клиентско задължение или просто кликаме върху Връщане

Излиза ни прозорец в който трябва да изберем причината за връщането

Следващата стъпка е да изберем от коя каса/банка ще извършим връщането на парите

От следващото меню трябва да изберем начина на връщане на пари

Създава платежен документ – ако е в брой разпечатва и сторно бележка

Последната стъпка е на базата на платежния документ да създадем кредитното известие.

Това става като изберем синята иконка меню фактуриране

Генерира частично кредитно известие към фактура