Oсновни прозорци, панели и бутони

../new_Kami_SG_filt_files/image114.jpg

Oсновни прозорци, панели и бутони

Основните прозорци се появяват на екрана при избор на конкретна опция от главното меню или при натискане на съответен бутон от динамичния панел с бутони. Всеки един от тези прозорци притежава статичен панел с бутони, таблица с определени записи и папка с няколко страници.

Бутони на статичния панел

На фигурата е представен често използван в системата статичен панел с бутони.

../new_Kami_SG_filt_files/image036.jpg

Статичният панел с бутони позволява реализация на различни видове операции над записите от таблицата. Той притежава два типа бутони: основни, които са включени във всички прозорци, и допълнителни, които са специфични за някои от прозорците.

Бутоните имат следната функционалност:

../new_Kami_SG_filt_files/image003.jpg Печат

Използва се за отпечатване на записите от таблицата на текущия прозорец. При натискане на този бутон (а също и при избор на Печат от падащия списък, свързан с бутона) се отпечатва желания документ.

Избор на форма за печат от падащия списък дава възможност за избор на предварително създадена форма. Системата предоставя възможност за добавяне на Стилизирани текстове , Експорт към bitmap и Експорт към jpeg формат.

../new_Kami_SG_filt_files/image004.jpg Помощ

Използва се за получаване на помощна информация.

../new_Kami_SG_filt_files/image005.jpg Избор

Става активен само при извикване на друга форма, съдържаща помощна информация за основната. При натискане на този бутон от помощната форма се избира желания запис и той се прехвърля в основната форма.

../new_Kami_SG_filt_files/image006.jpg Филтър на записите

Използва се за търсене на запис от таблицата. При натискане на този бутон, на екрана ще се визуализира прозорец, в който трябва да се въведат критериите, на които трябва да отговаря търсеният запис. По този начин се задава конкретен филтър, който се потвърждава с бутона Филтър за изпълнение на филтъра или отказ с бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image013.jpgИзход за отказ на филтъра.

Същите две операции могат да се извършат и като се извика Филтриране от контекстното меню на прозореца. За целта се натиска десния бутон на мишката върху произволно място. Появява се контекстното меню и от него се избира съответната опция.

Ако търсенето трябва да отговаря на повече от един критерии, се натиска бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg . Системата добавя ново поле за въвеждане на друг критерий за филтриране, а също и падащ списък за избор на конкретна опция – AND (И) или OR (ИЛИ). По този начин можем да зададем търсенето да отговаря на два критерия едновременно, или поне на един от двата критерия. Действията при повече от два критерия са същите.

../new_Kami_SG_filt_files/image007.jpg Изчистване на филтъра

Използва се за премахване на филтъра, при което в таблицата отново се появяват всички записи. С цел упражнение, на няколко места по-надолу в Ръководството ще използваме този бутон.

../new_Kami_SG_filt_files/image008.jpg Подреждане

Използва се за подреждане на записите от таблицата по една или няколко техни характеристики. При натискането на този бутон на екрана се появява прозорец, позволяващ задаването на характеристики за подреждане. От списъка Начално състояние се избира характеристика и се прехвърля в списъка Крайно състояние с натискане на бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image009.jpg . Системата позволява подреждане по всички характеристики. За целта се натиска бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image010.jpg . Така всички те ще бъдат прехвърлени в списъка Крайно състояние едновременно. Аналогични действия, но в обратна посока от списъка Крайно състояние към списъка Начално състояние се извършват посредством бутоните ../new_Kami_SG_filt_files/image011.jpg и ../new_Kami_SG_filt_files/image012.jpg .

Самото подреждане се реализира при натискане на бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image008.jpg Изпълнение на подреждането. За отказване от подреждането и връщане към основния прозорец, се натиска бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image013.jpg Отказ. Упражнение: Опитайте да подредите продажбите днес по следния начин: отгоре в таблицата са неприключените продажби. Следват приключените.

../new_Kami_SG_filt_files/image014.jpg Експорт на данни

Използва се за експортиране на данни от таблицата към Microsoft Excel. При натискане на стрелката се появяват две възможности за експортиране- Всички документи, Избрания документ, Разширен експорт , Изпращане по e-mailНа избрания документ, На всички документи

../new_Kami_SG_filt_files/image015.jpg Търсене на запис

Използва се за търсене на запис от таблицата по определена характеристика. Кликнете с левия бутон на мишката върху клетка от таблица, която е в колоната с характеристиката, по която ще търсите. Клетката се оцветява. При натискане на бутон ../new_Kami_SG_filt_files/image015.jpg на екрана се появява прозорец, даващ информация за характеристиката, по която се търси, и позволяващ задаването на конкретна стойност за тази характеристика.

../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg Добавяне на запис

Използва се за Добавяне на нови записи в таблицата. С едно натискане на бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg се изпълняват две команди последователно: отваря се нов запис и Вие влизате в режим на редактиране на полетата. Отначало всички полета на този запис са празни и очакват да ги попъвате. Реално добавянето на новия запис става факт едва след като запаметите отворения запис с бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image022.jpg . Очевидно, по-верният термин за бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg е „Отваряне на нов запис”, но доколкото думата „Добавяне” се свързва логически по-лесно с процесите по добавяне на записи в таблиците, то и ние ще използваме този термин („Добавяне на нов запис”). Само ако някъде специално се налага, ще използуваме термина „Отваряне на нов запис”.

Важно !!!! Отваряне на нов запис на много места в явно визулизираните таблици се прави с клавиша „стрелка надолу” от клавиатурата. В режим на редакция в явно визулизираните таблици запис се трие с комбинация от клавиши “Ctrl-Del”.

../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg

../new_Kami_SG_filt_files/image017.jpg Отдясно на бутона за добавяне на запис има падащо меню, с опция Копиране. Опцията Копиране е много полезна. Тя улеснява потребителя, като му дава възможност да създаде нов запис, различаващ се малко от вече съществуващ. Копирайки даден запис си спестяваме труд да попълним много клетки. Вместо това ползваме записа, който сме избрали за шаблон и коригираме само тези полета, които са с различни данни от тези, които ни трябват. Когато разглеждаме работата с папката и нейните страници пак ще се връщаме към тази опция.

../new_Kami_SG_filt_files/image018.jpg Редактиране на запис

Използва се за промяна на някои от характеристиките на вече въведени записи. Работи се аналогично както с бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image016.jpg Добавяне на запис. Упражнение: идете на някои запис, например на даден артикул. Натиснете бутон ../new_Kami_SG_filt_files/image018.jpg . Ще получите право да редактирате полетата на този запис. Когато свършиете с въвеждането на новите данни в полетата, натиснете бутона за ../new_Kami_SG_filt_files/image022.jpg запаметяване. Ако в момента работите с реална база по-добре е да влезете отново в режим редакция и да запишете старите стойности в полетата, където пипахте преди секунди. Запаметете промените, за да се запази артикула такъв, какъвто беше (и ако сте се притеснили, че правите беля в базата, си отдъхнете. Всичко се върна на мястото си :).)

../new_Kami_SG_filt_files/image019.jpg Изтриване на запис

Използва се за изтриване на запис от таблицата. При натискане на този бутон на екрана се появява диалогов прозорец, с два бутона – Да (Yes) и Не (No). Изтриването се потвърждава с бутона Да (Yes) или се отказва с бутона Не (No).

../new_Kami_SG_filt_files/image020.jpg Отказ на запис

Използва се за отказване на промените в таблицата, направени с помощта на бутон ../new_Kami_SG_filt_files/image021.jpg Добавяне на запис или ../new_Kami_SG_filt_files/image018.jpg Редактиране на запис. Упражнение: Добавете (Отворете) нов запис в базата с клиентите. Въведете данни в някое поле. Натиснете бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image020.jpg . Както се вижда от упражнението, ако тръгнете да правите нов запис или да редактирате запис и в даден момент решите, че се отказвате от направеното, имате възможност да се върнете в изходно положение натискайки бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image020.jpg . Отказ от работата си можете да направите и натискайки бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image025.jpg , но в този случай ще излезете и от менюто, в което работите (например, ако сте в „Контрагенти/Клиенти”, ще се върнете към главния прозорец).

../new_Kami_SG_filt_files/image022.jpg Потвърждаване на запис

Използва се за потвърждаване на промените в таблицата, направени с бутоните ../new_Kami_SG_filt_files/image021.jpg Добавяне на запис и ../new_Kami_SG_filt_files/image018.jpg Редактиране на запис. С натискане на бутон ../new_Kami_SG_filt_files/image022.jpg запаметявате работата си, въвеждате я в системата.

../new_Kami_SG_filt_files/image024.jpg Актуализация на данните

Използва се за актуализиране на данните в таблицата, направени с бутоните ../new_Kami_SG_filt_files/image021.jpg Добавяне на запис и ../new_Kami_SG_filt_files/image018.jpg Редактиране на запис.

../new_Kami_SG_filt_files/image025.jpg Изход

Използва се за затваряне на текущия прозорец. При това няма значение дали сте в режим „Редакция” или не сте в режим „Редакция”.

../new_Kami_SG_filt_files/image026.jpg Протокол

Използва се за създаване на протоколи.

../new_Kami_SG_filt_files/image027.jpg Фактура

Използва се за създаване на фактури.

../new_Kami_SG_filt_files/image028.jpg Приключване

Използва се за приключване на документ.

Внимание: Приключените документи не се изтриват от системата. Аго установите, че даден приключен документ е сгрешен, можете да го анулирате, но не можете да го изтриете от базата.

../new_Kami_SG_filt_files/image029.jpg Наличност по бизнес групи

Използва се за установяване наличност на даден артикул по обекти. Темата с обектите ще я разгледаме малко по-нататък в изложението.

При натискане с десния бутон на мишката на произволно място в прозорец на системата, се появява контекстно меню, което дублира възможностите на статичния панел с бутони. В режим на редактиране на таблицата, т.е. при добавяне или променяне на записи от нея, контекстното меню се извиква при позициониране върху папката.

Таблици и записи

Чисто математически базата на системата представлява една огромна таблица със стотици колони (полета), която таблица за удобство е разбита на множество по-малки таблици (от порядъка на 150). Разбиването не е случайно, а е подчинено както на законите на математиката, така и на заложената в системата бизнес-логика.

В една от съставящите базата на системата таблици, се съхранява информация за артикулите. Полетата в тази таблица са характеристиките на артикулите (Каталожен номер, Наименование, цена, Мярка и т.н.). в друга таблица се записват клиентите. В трета таблица са доставчиците, в четвърта продажбите и т.н.

На фигурата е представена таблица за валути със записи (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ, АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР, ИТАЛИАНСКА ЛИРА, ГЕРМАНСКА МАРКА) и с колони (Наименование, Означение, Фирмен курс и др.).

../new_Kami_SG_filt_files/image034.jpg

В рамките на всяка таблица записите обикновено са представени от поне две свои характеристики – номер и наименование. Тези характеристики съответстват на заглавията на колоните от таблицата.

Системата позволява промяна в подреждането на колоните с натискане на левия бутон на мишката върху заглавията им. Всеки потребител може сам да прецени в какъв ред да са му подредени колоните на таблиците, когато се визуализират на екрана му.

Преподреждането на колоните на екрана на потребителя може да се направи и когато потребителят реши да търси записи с помощта на бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image030.jpg Търсене на запис.

Таблици и записи

Чисто математически базата на системата представлява една огромна таблица със стотици колони (полета), която таблица за удобство е разбита на множество по-малки таблици (от порядъка на 150). Разбиването не е случайно, а е подчинено както на законите на математиката, така и на заложената в системата бизнес-логика.

В една от съставящите базата на системата таблици, се съхранява информация за артикулите. Полетата в тази таблица са характеристиките на артикулите (Каталожен номер, Наименование, цена, Мярка и т.н.). в друга таблица се записват клиентите. В трета таблица са доставчиците, в четвърта продажбите и т.н.

На фигурата е представена таблица за валути със записи (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ, АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР, ИТАЛИАНСКА ЛИРА, ГЕРМАНСКА МАРКА) и с колони (Наименование, Означение, Фирмен курс и др.).

../new_Kami_SG_filt_files/image034.jpg

В рамките на всяка таблица записите обикновено са представени от поне две свои характеристики – номер и наименование. Тези характеристики съответстват на заглавията на колоните от таблицата.

Системата позволява промяна в подреждането на колоните с натискане на левия бутон на мишката върху заглавията им. Всеки потребител може сам да прецени в какъв ред да са му подредени колоните на таблиците, когато се визуализират на екрана му.

Преподреждането на колоните на екрана на потребителя може да се направи и когато потребителят реши да търси записи с помощта на бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image030.jpg Търсене на запис.

Папки и страници

Системата е така организирана, че всяка таблица да се визуализира заедно с папка, в която са подредени полетата на таблицата.

На фигурата по-долу е представена таблица с потребители и папка до нея с полетата на таблицата. Полетата на тази таблица са толкова много, че се налага да се визуализират в няколко екрана. За удобство наричаме екраните страници. Извикването на всяка страница става с бутон. Всяка страница има име.

../new_Kami_SG_filt_files/image050.jpg

../new_Kami_SG_filt_files/image037.jpgПапката, разположена от дясно на таблицата, е организирана под формата на страници. Всяка страница има по няколко полета, в които се въвеждат стойности за характеристиките на конкретно избран запис от таблицата.