Хардуерно изисквания Kami SL
Системни изисквания за работа на Kami SL

Kami SL е Client – Server софтуер, който е поектиран да работи в Windows среда.

Операционната система, която е необходима за клиентското приложение е от Windows 7, Windows 10 (32 bit или 64 bit версия)

Базата данните на Kami SL e тествана и работи под Microsoft SQL server от 2003 до 2019 версия. За нуждите на нашите клиенти, инсталационния пакет е с включена версия на MSSQL Express server 2012, която е безплатна при бази данни по-малки от 2GB.

Минимални изисквания за нормалното функциониране

За нормалното функциониране на KAMI Client и KAMI Server, персоналните компютри е необходимо да съответните препоръчителни изисквания на Microsoft за съответните продукти.

За подсигуряване на съхраняването на базата данни препоръчваме използването на RAID масив и UPS устройство за непрекъсваемо захранване, както и наличие на Мрежово архивиращо устройство за backup на базата данни.

Базата данни може да се съхранява и на сървърите на хостинг компания, която поддържа Windows hosting и се грижи за ежедневния бекъп на базата данни.

Според изискванията на НАП свързани с Наредба 18, трябва да се осигури надеждно съхранение на базата данни, която да може да се достъпва от техен служител при евентуални проверки.

Минимални изисквания към хардуерното осигуряване

За клиентските компютри препоръчваме да се използва мин 2GB RAM –  4GB RAM оптимално

За сървърите трябва да се съобрази съобразно натовареността и броя на работните станции мин 4GB RAM , SSD дисковете се за препоръчване и при възможност да се осигури NAS  или външен хард диск с възможност за архивиране на базата данни.