Зачерквайте, вместо да трупате Интеграция на KAMI с други продукти

Софтуерът KAMI SL е разработен с първокласно проектирани цели за практическа лекота при използването му и висока способност за интеграция което включва:

Отворен достъп до БД, може да се ползва и от други софтуерни продукти.
Локална мрежа с главен компютър (сървър) за база данни и свързани към него клиенти, посредством N-tier технология.
Високо ниво на интеграция с други системи и други БД, както и обслужване чрез ODBC и различни автоматични офис апликации през OLE и DDE.
Интегрирани с KAMI SL връзка от и към (Import/Export) софтуерни пакети на Microsoft Office™ (Word, Excel,), както и към Open Office

Софтуерният пакет Kami SL е подходящ за изграждане на връзки със счетоводни системи, ползвани от клиентите посредством експортирането на данни в XML или текстов файл, в зависимост от изискванията за импорт на счетоводните програми.

Чрез удобния експорт на данните в Kami SL, могат да бъдат прехвърлени данните в подходящ формат за обработване от други програма

Имаме специална разработка за връзка на KAMI SL със SAP по задание на наш клиент, като по този начин се получава пълна интеграция на двата продукта, като си комуникират помежду си и обменят данни и в двете посоки