Настройки на Kami SL и на Windows

Регионални настройки на windows

Задължителни настройки за да функционира правилно Kami SL 3.0

Регионални настройки на Windows

Обърнете внимание на регионалните настройки на Windows

  • Локализацията трябва да е установена на България

Регионални настройки на windows

  • Настройка на локализация за non-Unicode програмите. Важна не само за Ками настройка, позволяваща безпроблемно разчитане на надписи на кирилица.
  • Промяна на десетичния знак от запетайка на точка. Полето е “Decimal Symbol”

Трябва да се промени и таб curency

 

Настройка на Kami SL client – администраторски права

За да стартираме Kami SL с администраторски права, трябва да кликнем върху с десния бутон на мишката върху иконката на Kami Client и да изберем Proporties. 

 

Избираме тази отметка и при следващо стартиране на Kami SL клиента ще бъде с администраторски права

Принт форми 

Принт формите за печат, които използваме в Kami SL 3.0 се намират на всеки компютър локално в директорията KamiSL/ Kami client / PrintForms .Когато имате специфични принт форми, които са допълнително изработени и се различават от стандартните, трябва задължително да ги копирате и на другите компютри, които използвате в съответната директория