Kami SL 3.0 СУПТО

Искате ли да направите  бизнеса си по-ефективен?

Оптимизирайте процесите във вашата търговска фирма!

  • По-добро планиране и анализ
  • Ефективност на операциите
  • По-добро управление на активите
Научете повече Информация за продукта

Специализиран софтуер за фирми с ясно изразена търговска и сервизна дейност

Разполагате с актуална информация за състоянието на Вашия бизнес – наличност и движение на стока, продажба по клиенти, движение на парични потоци

Kami SL 3.0 СУПТО

KAMI SL представлява интегрирана компютърна система за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една фирма с отдалечени клонове – офиси, складове, магазини и други бизнес обекти

Функционалност на програмата

Дефинирате различни нива на достъп на потребителите, като може да им задавате различни права относно редактиране на цени, извършване на справки, работа с документи и номенклатури

Разполагате с високо-ефективен сервизен модул, с който може да обработвате вашите сервизни поръчки (гаранционни и извънгаранционни), да изписвате труд и части към извънгаранционни ремонти и да генерирате необходимите документи

Програмата е базирана Windows и работи с клиент сървър технология. Базата данни може да се намира в локална база данни или да работи инсталиран сървър в облачна архитектура

Лесен експорт на основните таблици и справки към Excel. Допълнителни методи за импортиране на данни 

Предлагаме интеграция с електронни магазини, счетоводни програми, чрез специализирани модули

Как да инсталирате Kami SL 3.0

Разполагаме с напълно функционална демо версия, която може да тествате в рамките на 2 месеца, преди да вземете решение за покупка

От тук може да свалите демо версия на Kami SL 3.0, лицензирана от НАП -No 294, MSSQL Express 2012

Вижте повече

Разполагаме със специализирана секция с видео курсове и обучения за работа с програмата.

Вижте повече:

Актуална ценова листа на софтуера, сервизните услуги,  допълнителните модули.

Ценова листа

Ценови предложения

Предлагаме отлични ценови условия за закупуване, поддръжка и обучение за работа с Kami SL 3.0

Цени от 300лв за лиценз

Еднократна цена при закупуване на Kami SL 3.0. Не заплащате никакви лицензионни такси през следващия период

Shop now

Продажба на изплащане

Предлагаме специални условия за изплащане на продукта на равни месечни вноски

Shop now

Виртуализация

Предлагаме възможност за виртуализация на софтуера и работата му в облачна инфраструктура

Shop now

Интеграция

Интеграция с електронни магазини и други външни софтуери, чре специализирани импортери

Shop now