Импортиране на продажба от файл създаден в Ексел

Стъпки за импортиране на продажба от предварително избран файл от Ексел Създаваме таблицата със следните [...]

Импортиране на доставка от файл създаден в Excel

Импортиране на доставка от Excel Като външна функционалност разработихме модул за импортиране на доставка от [...]