Импортиране на продажба от файл създаден в Ексел

Стъпки за импортиране на продажба от предварително избран файл от Ексел Създаваме таблицата със следните полета – каталожен номер, наименование, брой Артикулите трябва да бъдат създадени предварително в програмата Създаване на продажба Трябва да създадем продажба в Kami SL с клиента и вида на продажбата и да я запишем, без да попълваме съдържание в нея […]

Импортиране на доставка от файл създаден в Excel

Импортиране на доставка от Excel Като външна функционалност разработихме модул за импортиране на доставка от Excel, който създава доставка в системата като предварително попълним екселски файл с необходимите полета. Как работи – предварително създаваме файл и избираме от меню импорт от Ексел файла, като ни създава неприключена доставка, като можем да изберем и обекта в […]