Софтуер за управление на търговската дейност на фирмата

Kami SL представлява Интегрирана Управленска Система за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една компания с изразена търговска дейност.

За кого е предназначена

Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността на търговската дейност на фирмите, като повишава ефективността им,

Вижте повече

Интеграция на Kami SL

Софтуерният пакет Kami SL е подходящ за изграждане на връзки с други програми с експортирането и импортиране на данни в XML или друг формат

Вижте повече:

За кого е предназначена

За да се постигне добър резултат е необходим задълбочен анализ на дейността, бизнес процесите на фирмата и развитието на фирмата..

Вижте повече:

Направете бизнеса си по-ефективен с Kami SL