Kami SL 3.0 - софтуер за управление на търговската дейност

Искате ли да направите  бизнеса си по-ефективен?

Оптимизирайте процесите във вашата търговска фирма!

  • По-добро планиране и анализ
  • Ефективност на операциите
  • По-добро управление на активите
Научете повече Информация за продукта

Специализиран софтуер за фирми с ясно изразена търговска и сервизна дейност

Разполагате с актуална информация за състоянието на Вашия бизнес – наличност и движение на стока, продажба по клиенти, движение на парични потоци

Kami SL 3.0 СУПТО

KAMI SL представлява интегрирана компютърна система за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една фирма с отдалечени клонове – офиси, складове, магазини и други бизнес обекти

Функционалност на програмата

Дефинирате различни нива на достъп на потребителите, като може да им задавате различни права относно редактиране на цени, извършване на справки, работа с документи и номенклатури

Разполагате с високо-ефективен сервизен модул, с който може да обработвате вашите сервизни поръчки (гаранционни и извънгаранционни), да изписвате труд и части към извънгаранционни ремонти и да генерирате необходимите документи

Програмата е базирана Windows и работи с клиент сървър технология. Базата данни може да се намира в локална база данни или да работи инсталиран сървър в облачна архитектура

Лесен експорт на основните таблици и справки към Excel. Допълнителни методи за импортиране на данни

Предлагаме интеграция с електронни магазини, счетоводни програми, чрез специализирани модули

За кого е предназначена

Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността на търговската дейност на фирмите, като повишава ефективността им,

Вижте повече

Интеграция на Kami SL

Софтуерният пакет Kami SL е подходящ за изграждане на връзки с други програми с експортирането и импортиране на данни в XML или друг формат

Вижте повече:

За кого е предназначена

За да се постигне добър резултат е необходим задълбочен анализ на дейността, бизнес процесите на фирмата и развитието на фирмата..

Вижте повече:

Направете бизнеса си по-ефективен с Kami SL