ЕНИКОМП.ЕУ  ЕООД е българска частна компания,  специализирана в предоставянето на продукти и услуги в областта на информационните технологии.
Предлага и собствени софтуерни разработки – изработване на интернет страници, внедряване на CRM (софтуер за управление на връзките с клиенти) системи и цялостни решения за управление на бизнеса.Фирмата се стреми да предложи на своите клиенти възможно най-добри условия при закупуването на висококачествени продукти и услуги в областта на информационните технологии, както и възможността да се работи с един доставчик, притежаващ широко портфолио.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Проектиране и системна интеграция

  • Проектиране и изграждане на локални компютърни мрежи;
  • Проектиране, внедряване и инсталиране на call-центрове и телефонни централи
  • Изграждане на VPN връзки между отделните офиси, обслужване на документооборот
  • Конфигуриране и инсталиране на системен и приложен софтуер (операционни системи, сървърни платформи)
  • Гаранционен и извънгаранционен ремонт на компютърна техника.
  • Консултации и обучение

Специализирани софтуерни услуги

  • Проектиране, инсталиране и внедряване на CRM (софтуер за управление на връзка с клиентите).
  • Инсталация, внедряване, поддръжка и обучение за работа със система за уеб-базирано управление на фирмения документооборот, на основата на Microsoft Share Point Portal Server.
  • Изработка на динамични уебсайтове (PHP, JSP, ASP, Perl, mySQL, postgreSQL, MSSQL, JavaScript, HTML, DHTML, xHTML, WML, XML), в това число: каталожни сайтове и електронни магазини
  • Инсталация, внедряване, поддръжка и обучение за работа със система за управление на ресурсите ERP КАМИ 2006