Настройки на Kami SL и на Windows

Задължителни настройки за да функционира правилно Kami SL 3.0 Регионални настройки на Windows Обърнете внимание [...]

Инсталиране на KamiSL MS SQL версия

За да инсталирате програмата са необходими следните стъпки: Свалете инсталационните файлове на програмата от ТУК [...]

Инсталиране и настройка на Kami Client 2.7

Инсталирането на Kami Client се прави от инсталатора на Kami. Не е необходимо да се [...]

Как да инсталирате KamiSl 2.7

За да инсталирате програмата са необходими следните стъпки: Свалете инсталационните файлове на програмата от ТУК [...]