Настройки на Kami SL и на Windows

Регионални настройки на windows

Задължителни настройки за да функционира правилно Kami SL 3.0 Регионални настройки на Windows Обърнете внимание на регионалните настройки на Windows Локализацията трябва да е установена на България Настройка на локализация за non-Unicode програмите. Важна не само за Ками настройка, позволяваща безпроблемно разчитане на надписи на кирилица. Промяна на десетичния знак от запетайка на точка. Полето е […]

Инсталиране на KamiSL MS SQL версия

SQL server версия

За да инсталирате програмата са необходими следните стъпки: Свалете инсталационните файлове на програмата от ТУК Стартирайте инсталатора с администраторски права / При инсталацията ще Ви предложи да инсталира 3 приложения Вижте кратко видео със стъпките за инсталация: След приключване на инсталацията ще Ви се стартира Kami client и ще излезе съобщение за лицензиране на сървъра. […]

Инсталиране и настройка на Kami Client 2.7

Инсталирането на Kami Client се прави от инсталатора на Kami. Не е необходимо да се инсталират всички модули – Сървър, BDE и Firebird. След инсталиране на програмата трябва да се установи параметъра на връзката към сървъра. Съвет: Настройте компютъра на който инсталирате сървъра със статичен IP адрес, за да са постоянни настройките. При стартирането на […]

Как да инсталирате KamiSl 2.7

За да инсталирате програмата са необходими следните стъпки: Свалете инсталационните файлове на програмата от ТУК Стартирайте инсталатора /При инсталацията ще Ви предложи да инсталира 4 приложения – Клиент, сървър, BDE u Firebird./   Изберете ги всички и стартирайте инсталацията. След приключване на инсталацията ще Ви се стартира Kami client и ще излезе съобщение за лицензиране […]