8 качества на лидера, с когото е приятно да се работи

5 грешки на търговците от които спадат продажбите на компаниите

Как един шеф може да накара служителите си да го харесват? Само приятелско отношение няма да е достатъчно. Ние ви казваме какви качества притежава лидерът, който може да задържи и развие екип.

Изпълнява уверено поставените задачи

Добрият лидер е готов да се бори за това, което е ценно за него. Не се страхувайте да оспорвате решенията на началниците си, да вземате трудни решения и да дадете възможност на служителите да се поправят, ако допуснат грешка. Скоро ще забележите, че много от нещата, от които сте се страхували, всъщност не са толкова страшни.

Ценностно действие

Лидерите задават тона, определят цели и постигат резултати, печелят и развиват доверието на своите екипи и се адаптират към промяната. Нищо от това не е възможно без действие. Само чрез действие можете да промените ситуацията. Дори ако решението се окаже грешно, пак можете да се поучите от него.

Подкрепя отбора

Много шефове вярват, че екипът съществува за тях и неговата задача е да улеснява живота им и да сбъдва мечтите им. В действителност обаче мениджърът трябва да действа в най-добрия интерес на своите служители. Екипът е този, който върши работата, а лидерът е заинтересован да даде на екипа всичко необходимо, за да успее.

Създайте положителна атмосфера и сформирайте сплотен екип. Подкрепете вашите служители. Кажете им, че техният успех е важен за вас, вие вярвате в техните сили и сте готови да им помогнете.

Комуникира уверено и често със служителите

Вашите думи и участие в живота на екипа са силни. Бъдете отворени за комуникация и подбирайте правилните думи, особено в трудни моменти.

Готов да слуша и отворен към нови неща

Добрият шеф е в състояние да мисли извън кутията. Той е готов да слуша и да се учи от другите.

Ценете ученето и вдъхновявайте другите да се подобряват непрекъснато. Без това няма да е възможно да се решат проблеми, които могат да възникнат в бъдеще. Откритостта увеличава вероятността за успех, защото сте готови да обмисляте различни решения и по този начин можете бързо да намерите това, от което се нуждаете.

Наблюдава благосъстоянието на служителите

Компаниите трябва да се отнасят сериозно към психичното здраве на персонала. Но промяната на културата в голяма организация отнема време. Следовател

Направете благосъстоянието на екипа си основен приоритет. Редовно се консултирайте със служителите за тяхното благосъстояние, оценявайте натовареността им и следете за симптоми на прегаряне. Осигурете достъп до психично-здравна подкрепа за всеки. Насърчавайте откритото обсъждане на темата, за да премахнете стигмата.

Поставя си постижими цели и помага на екипа да ги постигне

Направете успеха на вашия екип своя лична мисия. Служителите не трябва да решават всичко сами. Осигурете им примери, информация и насоки, а след това възможност да анализират всичко това и да го приложат на практика.

Постоянно развивайте своя екип – инвестирайте време, усилия и пари в това. Насърчавайте хората да дават обратна връзка и превръщайте развитието в част от културата.

Действа последователно и прозрачно

Използвайте последователни критерии за оценка и разработете прозрачни показатели за изпълнение. Отнасяйте се към всички еднакво, независимо от възрастта, опита или времето, прекарано в компанията. Бъдете последователни както по отношение на целите на отбора, така и на собственото си поведение. Всеки има добри и лоши дни. Основното нещо е да се съберете и да продължите да работите.