Дубльорът

Лидерски подходи за всяка ситуация
Лидерски подходи за всяка ситуация
Снимка: Shutterstock

Съществува един недостатък, характерен за повечето лидери, независимо от индустрията или точката на света, в която се намират. Повечето дори не са наясно с тази си слабост. Този недостатък е факта, че когато търсят нови служители, те се насочват към хора, с които мислят, че ще се разбират и които споделят техните виждания. Те търсят кандидати, които им напомнят за тях самите. Макар резултатът от този феномен не винаги да е катастрофален, в много случаи той води до изграждането на непродуктивни екипи, които не могат да се адаптират към постоянно изменящата се бизнес среда.

Когато назначава кандидат за работа, който прилича на вас, вие дублирате набора от умения, виждания или опит (а понякога и трите наведнъж) характерни за вас самите. Във ваше лице екипът ви вече разполага с тези умения. Не се нуждаете от човек, който има същите способности, а от такъв, които с качествата си компенсира вашите слаби страни. С колкото повече различни умения и гледни точки разполага един екип, толкова по-успешен ще бъде той.

Когато решите да назначите на работа онзи кандидат, с които сте се разбирали най-добре по време на интервюто на работа, вие подхождате по погрешен начин към процеса на подбиране на персонал. Добре е да харесвате хората, с които работите, но е много по-важно те да могат да разрешават проблеми, с които самите вие не можете да се справите. Понякога е трудно да се работи с хора, които са много различни от вас, но именно те разполагат с качествата, от които се нуждае екипа ви.

Освен това, когато назначавате на работа хора, които споделят вашите виждания и безусловно подкрепят всички взети от вас решения, вие рискувате да създадете „ехо камера“, в която единствената валидна гледна точка е вашата. Винаги е да намериш сродна душа, която споделя вашите разбирания за работата, но ако назначавате само хора, които гледат на нещата по същия начин като вас, рискувате да се изолирате от света и да останете с погрешно виждане за начина, по които се развива бизнеса ви и индустрията като цяло.

Това не означава да наемате токсични хора, които да превърнат в работата ви в кошмар. Важно е обаче в екипа ви да има хора, които да представят различни идеи и да поставят под съмнение вашите решения (разбира се, не постоянно). Всеки екип се нуждае от определена доза напрежение.

В крайна сметка, назначаването на грешния човек може да струва скъпо на бизнеса ви и да навреди на вашата репутация. Отсяването на лошите кандидати обаче е по-лесно от това на посредствените служители, които не представляват голям риск за компанията ви, но не са и най-доброто, което може да получите. За това е важно да подходите без предразсъдъци към процеса на подбиране на служители и да търсите хора, които могат да допринесат с нещо различно за вашия бизнес.

……………….

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Редактор: Георги Георгиев

Източник: https://www.manager.bg/