Вход в системата и основни менюта

Вход в програмата KamiSL и кратък преглед на всички основни прозорци и менюта Стартиране на [...]

Oсновни прозорци, панели и бутони

Oсновни прозорци, панели и бутони Основните прозорци се появяват на екрана при избор на конкретна [...]

Работа с Обекти, Валути, Валутен календар

Как да започнем работа с Kami SL. Създаване на номенклатури Обекти, фирмени данни, Дефиниране на [...]

Права на потребители и потребителски групи

Потребителски групи Потребителските групи определят основните типове потребители в системата. Задаването им става чрез избор [...]

Отдели, артикулни групи, артикули

Отдели Първото и най-високо независимо ниво от класификацията на артикулите се нарича “Отдел”. Всеки отдел [...]

Ограничения за артикули

Ограничения за артикули   Системата позволява дефиниране на количествени ограничения (отгоре и отдолу) за артикули. [...]

Съставни изделия

Рецепти на съставни изделия КАМИ позволява поддържането на рецептурници. Това е полезно, когато освен търговска [...]

Операции Ценова листа

Ценова листа (склад) Ценовата листа помага да видим какво имаме на склад и на какви [...]

Операции доставки

Доставки Проверете в Настройки, системни настройки /Документи/Доставки – дали е зададена коректна стойност на Задължение [...]

Връщане на стока към доставчик

Доставки   Операцията Доставки е свързана с доставянето на артикули от доставчиците в Централния склад. [...]