Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства

05.02.2019 г. ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ Г-ЖА НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА-НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ [...]

Изисквания за софтуерите за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО)

Изисквания за софтуерите за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО)   „Приложение № 29 [...]

Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1

Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 [...]

Схеми електронни магазини

СХЕМИ – ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ 1. Търговец извършва продажби чрез онлайн платформа 1.1. Онлайн платформата не [...]

Импорт в СУПТО 25.04.2019

 Разяснения  относно  възможностите за  импорт  на  данн и за  продажби  в  СУПТО  във  връзка  с  изискванията  [...]

Въпроси и отговори СУПТО

В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от софтуер за [...]

Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби

І. Фактическа обстановка и въпроси: Във връзка с чл. 26 ал. 1 т. 7 относно [...]

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО – НАП

І. Фактическа обстановка и въпроси: „………..“ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона [...]

Въпроси и отговори 11.04.2019 – НАП

Въпрос №1 Какво ще бъде използвано като източник на точно астрономическо време – дали ще [...]

Въпроси и отговори касови апарати – НАП

Въпрос Подаването на обобщен оборот от ръчните касови бележки от кочан няма ли да дублира [...]