Защо си тръгват ценните кадри

Защо си тръгват ценните кадри
Защо си тръгват ценните кадри
Снимка: Shutterstock

Често компании в рекламния бизнес губят ценни и доказали се във времето служители, като причината за напускането в повечето случаи не е финансова.

Логично е. По-голямата част от участниците в екипите на рекламните агенции не са там заради получаването на високи заплати, а заради творчеството, каузата, свежите колеги, различния бизнес.

Американското списание Advertising Age проучи изтичането на кадри на базата на безброй интервюта за работа, проведени със служители на всички нива в рекламни агенции. То състави предупредителен списък на най-честите мотиви за смяна на местоработата.

Получили са се общочовешки изводи, от които могат да извадят поука и мениджърите във всички останали браншове, освен в рекламния, отбелязаха авторите на изследването. Сред изводите, водещо е следното:

Признанието не е ласкателство, а необходимост.

Една от най-честите причини служителите да сменят работата си остава, че те се чувстват недооценени.

Скуката прогонва.

Служителите се нуждаят от нови предизвикателства, за да вършат работата си с удоволствие. Ето защо рекламните агенции често нарочно сменят криейтив екипа си, за да имат свежи и зардени с идеи хора. От друга страна пък, именно отделните личности са тези, които изграждат истинска връзка с клиентите. Клиентите свикват да работят с точно определен човек и държат да си сътрудничат с него, когато имат нов проект. При всички случаи обаче хората в агенциите си тръгват когато работата им придобие монотонност.

Преумората убива оригиналното мислене. 

Хората в рекламата често работят по 60–80 часа на седмица. Заплатата не може да компенсира изтощението. Една от причините ярките звезди да напускат бизнеса е, че другаде те могат да направят много повече, като работят по-малко.

Некадърните ръководители смазват ентусиазма. 

Много ръководители са съвсем неопитни в управлението. Талантите в рекламните агенции често са ръководени от по-некъдърни от тях хора. Това ги демотивира. Проблемът обаче е, че агенциите не сменят ръководителите си, защото клиентите предпочитат да работят с определени хора.

Липсата на лоялност отчуждава. 

Когато една агенция изгуби голяма сделка или важен клиент, служителите се страхуват, че ще бъдат уволнени (което често се случва). Тази политика говори за липса на морал и работодателска лоялност.

Чувството, че си на ничия земя. 

Кандиди за нова работа често споменават, че в предишната си агенция са имали чувството, че работят само за отдела си, а не за компанията, като дори не са знаели каква е точната мисия или философия на фирмата им.

Ангажираността задържа талантите. 

Компаниите трябва да намерят начини да дадат на хората стимул да останат при тях. Във времена на криза, обученията и бонусите са сред най-големите мотиватори.

При замразени заплати и хонорари, замръзва и трудолюбието. 

Макар в началото да споменахме, че заплащането не е най-големият проблем, все пак то не трябва да се подценява. Изследване след изследване показва, че заплащането е сред сериозните причини хората да търсят нова работа.

Източник: http://www.manager.bg