Версия на Kami SL, работеща с Microsoft SQL Server

SQL server версия
SQL_2012_Desktop_Background_1680x1050_101111

От 01.07.2018 ще стартираме официално дистрибуториане и разпространението на  версия на Kami SL 2018, работеща с Microsoft SQL Server 2012

Версията е подходяща за клиенти, които имат нуждата от по-голямо бързодействие и имат на разположение обособен сървър с нужните технически параметри и софтуерно осигуряване.

Като интерфейс сме запазили стария изглед на програмата, като сме поработили върху бързодействието и стабилността.

Разновидности на MS SQL Server

MS SQL Server има безплатни версии в Express изданията на своите SQL сървъри и платени варианти за останалите разновидности (Standard, Professional, Enterprise и други). Изборът на съответната версия зависи единствено от крайния клиент и не влияе върху функциите на програмния продукт.
При Express Edition версиите имаt ограничения за размера на базата от данни от 4 GB.

Инсталационният пакет на Kami SL 2018 SQL,  може да свалите ТУК