Уроци по управление от Тед Ласо: Защо ясните цели и положителната обратна връзка имат значение

10 често срещани грешки в автоматизацията на бизнеса

Американецът Тед Ласо е главният герой на едноименния сериал на Apple TV, който е нает да тренира английския футболен отбор Ричмънд. Ласо се отличава със своята добра природа и способност да намира подход към хората. Да видим какво можем да научим от него по отношение на управлението на отбора.

Ласо е вдъхновяващ мениджър, който поставя интересите на отбора на първо място. Той е известен със своите мотивационни речи. Ето пример от първи сезон:

„Играхте страхотно. Въпреки че не спечелихме, вие със сигурност се справихте добре. Бъдете благодарни, че споделяте този тъжен момент с всички тези хора. Има нещо по-лошо от това да си тъжен и то е да си тъжен сам. И никой не е сам в тази стая.

Вдъхновяващият лидер мотивира подчинените, развива техните способности и им предлага възможности за растеж. Той е ентусиазиран и готов да поема рискове, за да отключи потенциала на отбора. Целта му не е да притиска хората и да ги подлага на стрес, а да ги изведе от зоната им на комфорт.

Вдъхновяването на другите обаче не е лесно. Първо трябва да спечелите доверието и уважението им, да покажете, че са ценени, и също така да ги обедините около обща цел. Това ще ги насърчи да споделят подкрепа и знания помежду си и да разрешават бързо конфликтите. Ласо притежава тези качества и до голяма степен това е причината играчите му да се разбират толкова добре.

За да води другите към успех, мениджърът трябва да бъде фокусиран, да държи под око голямата картина и да преодолява пречките, когато възникнат. За него са важни качества като отговорност, увереност и амбиция.

В днешния забързан свят дори добрите лидери като Ласо понякога са принудени да направят избор между постигането на резултати или поддържането на екипа щастлив. В резултат на това възникват два важни въпроса.
  • Дали високата производителност се равнява на усилена работа и под голямо напрежение?
  • Възможно ли е да се постигнат амбициозни цели, без да се рискува благосъстоянието на хората?

Днес все повече се говори за увеличаване на интензивността на работа – показател колко физически или умствени усилия полага човек в работата.

Много хора постоянно работят извънредно и в кратки срокове, нямайки време да спят достатъчно и да общуват с приятели и семейство. И все пак някои печелят една и съща заплата с години, въпреки че натоварването се увеличава и възможностите за обучение са ограничени или изобщо не съществуват.

Според проучването високата интензивност на работа е свързана с неудовлетвореност и психични проблеми като стрес и безпокойство. Освен това, поради това, членовете на екипа могат да се накарат един друг да положат повече усилия от обикновено. В резултат на това атмосферата в екипа може да стане токсична.

Ласо беше изправен пред подобни предизвикателства, когато започна да тренира Ричмънд – липсваше му опит и шефът му постави под въпрос способността му да мотивира отбора. Въпреки това той успя да намери баланс между високото представяне и благосъстоянието на членовете на екипа.

Ласо общува с тях открито, насърчава ги да вземат съвместно решения, помага да се поддържа дисциплина. Ако човек се представи зле, както се случи със Сам Обисан, той получава допълнителна подкрепа. Ако успее, като Джейми Тарт, той е вдъхновен за голям успех.

По време на поредицата героят на Ласо преподава важен урок. За да бъдете ефективен мениджър, трябва да правите повече от просто да делегирате задачи и да карате хората да бъдат възможно най-продуктивни. За целта е важно да си поставите ясни цели, да давате пример, да подкрепяте екипа и да му помагате да постига резултати.

Освен това трябва да давате на хората положителна обратна връзка и да ги хвалите за добрата им работа. Така членовете на екипа ще бъдат по-щастливи, по-удовлетворени и по-мотивирани. Те ще започнат да работят усилено и да избягват неща, които могат да навредят на отбора.

Освен това ще има по-голямо чувство за общност в екипа, което ще помогне да се извади най-доброто от всеки, което се случи с Ричмънд под управлението на Ласо.