Три вида хора, от които зависи успехът на всяка компания

Три вида хора, от които зависи успехът на всяка компанияИзграждането на култура на растеж е без съмнение екипен процес. Все пак директор маркетинг анализи на Google Кейси Кери споделя, че по време на разговори с висши маркетинг лидери, са се откроили три различни типа личности, които са с определящо значение за задвижване на колелото на растеж в една компания. Те са на „Пионера“, „Шампиона“ и „X-екипа“.

Кейси Кери обяснява как да се идентифицират тези три типа:

Пионерът носи промяната и оспорва със страст наложеното статукво. Той или тя притежава желание да изпробва нови идеи и проявява решимостта да поиска, заеме или открадне ресурсите, необходими за тяхната реализация. „Тенденцията, която наблюдаваме сред фирмите е пионерите да са едно или две лица от средно управленческо ниво като анализатори или дизайнери“, каза Макс ван дер Хейджен, специалист потребителски опит в Google, който работи с рекламодатели в цяла Европа, Близкия изток и Африка.

Шампионът е по-висш мениджър, който открива и поддържа пионера с необходимите ресурси за осъществяването на неговата идея като пари, време и пр. и задава тези проекти като приоритетни. Шампионът обикновено не участва в стартирането на експерименти, но разбира значението им и им осигурява пълна подкрепа.

X-екипът е малък екип от експерти, които извършват тестове на идеи. Джеси Никълс, уеб анализатор в Nest, казва, че групата често се състои от трима души: анализатор, дизайнер и инженер. „Сложете ги в една стая с един фокус: оптимизация и можете да получите резултат, който нормално би отнел месеци, само за седмици“, казва той.

Най-важните умения за водещите подобни тестове, според допитване до видни маркетолози, са аналитичност (55%), комуникативност и способност да се обясняват данни (43%) и лидерство (40%).

И най-ясните данни няма да помогнат, ако отборът не е в състояние да обясни ясно на другите, защо те са важни според Никълс. Веднага на преден план излизат и лидерските умения. Тези, които са ангажирани с анализа и оптимизацията, трябва да бъдат в състояние да стимулират културата на промяна без да се обръща внимание на пречките, с които могат да се сблъскат. „Важно е да имате смелостта да експериментирате с нещо голямо, казва Адам Ла Вила, директор отдел развитие на Меркле. „Ако прекарвате цялото си време главно в опити да оптимизирате нещата, най-вероятно няма да получите изключителни резултати“.

Тези процеси отнемат време

В повечето компании има един или двама пионери – оптимизатори по природата. Понякога тези хора могат да бъдат конкретно наети. Но това, което наистина ще се задвижи бизнеса и ще го оттласне от статичната позиция, е участието на цялата компания в процеса, когато служителите на всички нива се стремят да оспорят статуквото с подкрепата на висшия мениджмънт. Тази културна промяна не е спринт, а е бавен процес. Може да отнеме една или повече години, докато хората проумеят идеята за културата на растеж .

Когато пионерът, шампионът и един отбор-X работят заедно, те ще доведат до нещо много повече от прости резултати. Те ще проповядват този нов стандарт в рамките на организацията, за да докажат неговата стойност. Те ще постигнат подобни резултати в резултат на сътрудничеството си с други отбори.

Тогава вие ще откриете, че сте създали една култура на растеж.

Източник:http://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-tri-vida-hora-ot-koito-zavisi-uspeha-na-vsyaka-kompaniya?page=0%2C1