Три вида хора, от които зависи успехът на всяка компания

Три вида хора, от които зависи успехът на всяка компания

Три вида хора, от които зависи успехът на всяка компания Изграждането на култура на растеж е без съмнение екипен процес. Все пак директор маркетинг анализи на Google Кейси Кери споделя, че по време на разговори с висши маркетинг лидери, са се откроили три различни типа личности, които са с определящо значение за задвижване на колелото на растеж в една компания. Те са на “Пионера”, “Шампиона” и “X-екипа”.

Кейси Кери обяснява как да се идентифицират тези три типа:

Пионерът носи промяната и оспорва със страст наложеното статукво. Той или тя притежава желание да изпробва нови идеи и проявява решимостта да поиска, заеме или открадне ресурсите, необходими за тяхната реализация. “Тенденцията, която наблюдаваме сред фирмите е пионерите да са едно или две лица от средно управленческо ниво като анализатори или дизайнери”, каза Макс ван дер Хейджен, специалист потребителски опит в Google, който работи с рекламодатели в цяла Европа, Близкия изток и Африка.

Шампионът е по-висш мениджър, който открива и поддържа пионера с необходимите ресурси за осъществяването на неговата идея като пари, време и пр. и задава тези проекти като приоритетни. Шампионът обикновено не участва в стартирането на експерименти, но разбира значението им и им осигурява пълна подкрепа.

X-екипът е малък екип от експерти, които извършват тестове на идеи. Джеси Никълс, уеб анализатор в Nest, казва, че групата често се състои от трима души: анализатор, дизайнер и инженер. “Сложете ги в една стая с един фокус: оптимизация и можете да получите резултат, който нормално би отнел месеци, само за седмици”, казва той.

Най-важните умения за водещите подобни тестове, според допитване до видни маркетолози, са аналитичност (55%), комуникативност и способност да се обясняват данни (43%) и лидерство (40%).

И най-ясните данни няма да помогнат, ако отборът не е в състояние да обясни ясно на другите, защо те са важни според Никълс. Веднага на преден план излизат и лидерските умения. Тези, които са ангажирани с анализа и оптимизацията, трябва да бъдат в състояние да стимулират културата на промяна без да се обръща внимание на пречките, с които могат да се сблъскат. “Важно е да имате смелостта да експериментирате с нещо голямо, казва Адам Ла Вила, директор отдел развитие на Меркле. “Ако прекарвате цялото си време главно в опити да оптимизирате нещата, най-вероятно няма да получите изключителни резултати”.

Тези процеси отнемат време

В повечето компании има един или двама пионери – оптимизатори по природата. Понякога тези хора могат да бъдат конкретно наети. Но това, което наистина ще се задвижи бизнеса и ще го оттласне от статичната позиция, е участието на цялата компания в процеса, когато служителите на всички нива се стремят да оспорят статуквото с подкрепата на висшия мениджмънт. Тази културна промяна не е спринт, а е бавен процес. Може да отнеме една или повече години, докато хората проумеят идеята за културата на растеж .

Когато пионерът, шампионът и един отбор-X работят заедно, те ще доведат до нещо много повече от прости резултати. Те ще проповядват този нов стандарт в рамките на организацията, за да докажат неговата стойност. Те ще постигнат подобни резултати в резултат на сътрудничеството си с други отбори.

Тогава вие ще откриете, че сте създали една култура на растеж.

Източник:http://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-tri-vida-hora-ot-koito-zavisi-uspeha-na-vsyaka-kompaniya?page=0%2C1