Тест: Умеете ли да постигате целите си?

Тест: Умеете ли да постигате целите си?

За да се чувстваме удовлетворени от себе си, съвсем естествено си поставяме цели, към които се стремим. За да сме щастливи и мотивирани е много важно какви цели си поставяме. Трябва да намерим баланса между това да определяме нито твърде лесни, нито твърде сложни такива. Едното крие риск да забавим или спрем развитието си, а другото да се разочароваме и демотивираме.

Тук ви предлагаме един бърз тест за мениджъри без опит, с който можете да оцените дали умеете да постигате целите си.

Отговорете на въпросите като изберете една възможност от посочените в таблицата:

Да, категорично По-скоро да Трудно ми е да преценя По-скоро не Не, категорично

1. Рискувам, защото колкото по-голяма е дозата риск, толкова печалбата е по-голяма.

2. Реализирам се най-добре при работа в екип.

3. Непрекъснато следя собствената си работа и работата на подчинените си с цел да отстраня грешките навреме.

4. Способен/а съм да преценявам ситуацията и вземам решения само когато има разумна вероятност за успех.

5. Интересно ми е в ситуации, където голяма роля играе случайността.

6. Предпочитам ситуации, върху които мога да влияя.

7. Предпочитам добро заплащане и похвала за всяка свършена работа независимо от качеството й.

8. Винаги заявявам ясно какво точно правя и кога ще го завърша.

9. При преследването на целта проявявам колебание, но се стремя да не го показвам пред подчинените си.

10. Поставям си реалистични цели с известен “резерв за маневриране”.

11. Върху успеха или неуспеха на моите начинания силно влияят външни фактори.

12. Повече се интересувам от добре свършената работа, отколкото от парите, които ще ми платят за нея.

13. Най-ефективно действам в ситуации, където имам възможност да работя самостоятелно.

14.  Умея да излизам от трудни ситуации, без да падам духом, и бързо пренасочвам силите и идеите си.

15. Определям си нереалистични цели, разчитайки на голямата си упоритост.

16. Не си поставям ограничения във времето при дадено начинание, защото, ако не спазя срока, може дълбоко да се разочаровам.

17. Предпочитам да не участвам при вземането на решения в екстремни ситуации.

18. Най-добре проявявам способностите си, когато работя усилено и под напрежение.

19. Във всяко мое начинание постигнатият положителен или отрицателен резултат се дължи единствено на мен.

20. Не се ентусиазирам особено, когато ми възлагат някаква важна и отговорна работа.

Ключ

№ на въпроса

Почти винаги

Често

Понякога

Рядко

Почти никога

1.

0

1

2

3

4

2.

0

1

2

3

4

3.

4

3

2

1

0

4.

4

3

2

1

0

5.

0

1

2

3

4

6.

4

3

2

1

 0

7.

0

1

2

3

4

8.

4

3

2

1

0

9.

0

1

2

3

4

10.

4

3

2

1

0

11.

0

1

2

3

4

12.

4

3

2

1

0

13.

4

3

2

1

0

14.

4

3

2

1

0

15.

0

1

2

3

4

16.

0

1

2

3

4

17.

0

1

2

3

4

18.

4

3

2

1

0

19.

4

3

2

1

0

20.

0

1

2

3

4

Резултати

Не можете да постигате поставените цели

Имате големи трудности с постигането на целите

Добро постижение за мениджър с малък опит

Много добър резултат

Безпроблемно постигате целите си

0%

50%

70%

80%

100%

0-39 т.

40-49 т.

50-67 т.

68-79 т.

80