Тест: Незаменими ли сте в офиса

Тест: Незаменими ли сте в офиса

Тест: Незаменими ли сте в офиса Почти всеки мениджър, който прекарва по 8-10 часа на ден в офиса си е задавал въпроса, какво ще се случи, ако ми се наложи да отсъствам по-дълго. Ще се срути ли бизнесът?Ще се променят ли взаимоотношенията и климатът? Или всичко ще върви съвсем нормално? Този тест ще ви помогне да намерите правилните отговори.

1. Най-често колегите ви звънят по телефона, за да:

А) искат разрешение или одобрение да действат по даден проблем;

Б) искат специфична информация от вас, за която нямат алтернативен източник;

В) ви се оплакват.

2. Обикновено, докато сте в дълга командировка, във фирмата ви:

А) всеки прави каквото си иска;

Б) липсата ви се усеща едва след седмица, когато започват масираните телефонни обаждания;

В) всичко върви както трябва, бизнес резултатите не се променят.

3. Вашият пръв заместник е:

А) секретарката ви, която е отлично инструктирана;

Б) най-опитният ви колега;

В) човекът под вас в организационната структура.

4. При възникване на неочаквани ситуации смятате, че:

А) екипът може да се справи безупречно;

Б) компетентността на експертите, с които работите, е водещият фактор;

В) трудните ситуации изискват достатъчно време за решаването им.

5. Като мениджър вие:

А) залагате на прекия контрол в управлението на операциите и процесите;

Б) делегирате отговорност на компетентните ви служители;

В) планирате задачите и определяте начина им на изпълнение.

6. Решенията, които засягат цялата фирма, се вземат:

А) авторитарно от един човек;

Б) чрез обсъждания на различни варианти от всички;

В) от мениджърския състав.

7. На повечето общофирмени срещи:

А) се обсъждат текущи проблеми и начините за решаването им;

Б) с колегите си определяте стратегиите и начините им за реализация;

В) коментирате кой какво е направил/постигнал през изтеклия период.

8. Продължителността на общофирмените срещи е:

А) понякога повече от два часа;

Б) не повече от час и половина;

В) не повече от час.

9. Кой би трябвало да раздава бонусите за добре свършена работа:

А) всеки пряк ръководител на подчинените си;

Б) мениджърът по човешките ресурси (респ. отделът по човешките ресурси);

В) необходимо е да има точна бонусна система, независима от субективния фактор.

10. Докато сте извън офиса, достъп до служебните ви файлове имат:

А) всички колеги от отдела;

Б) изрично определени хора;

В) файловете ви са криптирани и никой няма достъп до тях.

11. В този момент имате ли ясна представа кой какво върши във или извън фирмата?

А) ако позвъня по телефона, веднага ще разбера;

Б) да, категорично;

В) имам ясна представа какво правят в момента само преките ми подчинени.

12. Кое е най-важното в отношенията между фирмата и клиентите?

А) качествените параметри на продукта/услугата;

Б) очакванията на клиента;

В) личното отношение към клиента.

Ключ:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2
Б 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1
В 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0

Под 7 точки

Едва ли фирмата ви ще се справи без вас дълго време. Тя има сериозни проблеми, а времето не работи за вас. Ако наистина се налага да отсъствате повече от седмица, помислете дали не е добре и колегите ви да излязат във ваканция. Необходими са съществени промени или напълно нова концепция на управлението. Добрите мениджъри се познават по това, че фирмите им могат да работят дълго време без тях, защото са успели да структурират ефикасно бизнес процесите.

От 8 до 18 точки

Вие работите в добре организирана фирма, но все пак не бива да забравяте, че за да имате стабилни финансови показатели, трябва постоянно да усъвършенствате методите си на ръководство и дейността на хората, с които работите. Фирмата ще оцелее и без вас. За да сте сигурни в това, е необходимо добре да инструктирате колегите си и да излъчите заместник, на когото може да се разчита и който се възприема безконфликтно от служителите ви. Ако предоставите на служителите си правото сами да вземат решения и да отговарят за тях, това ще повиши мотивацията им за работа, също така ще ги подготви за ваши достойни заместници.

Над 19 точки

Мениджърите, попадащи в тази група, могат с гордост да се похвалят, че работят с талантливи служители, които са най-сигурната гаранция, че мисията на фирмата ще бъде изпълнена. Фирмата ви е стабилна, подредена и има изграден опит за справяне с всякакви проблеми. Ако има нещо, което да се желае, то ще дойде като предложение от служителите ви и те самите ще са способни да го постигнат. Може да отсъствате дълго, защото знаете, че когато се върнете, на работното ви място ще ви очакват само добри изненади.

Източник: manager.bg