Справяте ли се добре в ролята си на лидер?

Как да бъдете по-добри лидери през 2018-та година
Как да бъдете по-добри лидери през 2018-та година
Jirsak / Shutterstock

Ако често се чудите дали се справяте добре като лидер, трябва да сравните своето поведение и представяне със стандартите, поставени от водещите световни бизнес лидери.

Това са 7 неща, характерни за великите лидери, които ще ви помогнат да намерите отговор на въпроса „Справям ли се добре като лидер?“

1. Великите лидери споделят славата с останалите

Прекалено много шефове искат светлината на прожекторите само за себе си, защото това е единственият начин да поддържат надутото си его непокътнато. Най-великите лидери не се интересуват от славата, защото те знаят какво са постигнали. Те не търсят признание от останалите, защото го намират вътре в себе си. Добрите лидери празнуват своите постижения като позволяват на хората, които са допринесли за тях, да получат заслуженото признание и похвали. По този начин те повишават взаимното доверие и уважение в компанията и показват на своите служители, че усилията, които влагат в работата, няма да останат недооценени.

2. Великите лидери знаят как да посрещнат нуждите на другите

Добрите лидери са наясно с това какво е необходимо, за да поддържат мотивация и ангажираността на най-ценните членове на своя екип. За целта те си задават въпроси като:

Знаят ли моите служители какво се очаква от тях на работа?

Имат ли моите служители възможността да правят това, в което са най-добри, всеки ден?

Служителите ми получават ли признание и похвала за добре свършената им работа?

Успявам ли аз, или някой друг на работното място, да насърчи личното и професионалното развитие на служителите?

3. Великите лидери търсят конструктивна обратна връзка

Многото от хората на ръководни позиции не са склонни да обръщат особено внимание на конструктивните критики и обратна връзка, защото те предпочитат да създават една професионална в „его-система“, вместо в екосистема. Лидерите, отворени към обратната връзка, опитват да слушат активно, да задават въпроси, да разясняват неясноти, да анализират своите силни и слаби страни и да създават планове за действие, за да се самоусъвършенстват и да помогнат за подобряването на представянето на своите екипи.

4. Великите лидери говорят от сърце

Великите лидери не избягват трудните разговори, защото не се стараят винаги да угаждат на другите или да изглеждат добре. Те се стараят да говорят истината, да бъдат честни и да използват думи и да вземат решения, които отговарят на техния характер и ценности.

5. Великите лидери насърчават здравословните конфликти и дебати

Водещите лидери изграждат работна атмосфера, в която хората са насърчавани да изразяват своето мнение и да обсъждат всички идеи и предложения, давани от останалите. Във фирмените култури, които разчитат най-вече на сътрудничеството и работата в екип, лидерите изграждат отворен модел на комуникация, при който изразените мнения не се приемат лично от хората, а се разглеждат обективно и логично.

6. Великите лидери насърчават предприемаческия дух на работното място

Добрите лидери гледат на служителите си като на бизнес партньори, а не като на подчинени. Добрите лидери карат техните служители да имат чувството, че са собственици на малък бизнес, чието развитие зависи изцяло от техните собствени решения. Когато имате предприемачески настроени служители, които не се страхуват да поемат инициативата в свои ръце, вие предразполагате компанията си към успех.

7. Великите лидери изграждат система на управление от типа „отдолу-нагоре”

Добрите лидери вярват в управленската концепцията за „обърнатата пирамида“, при която лидерите служат на своите подчинени. Основната идея е, че ако лидерите се грижат по-добре за своите служители, те ще бъдат ангажирани и мотивирани да вършат работата си качествено и на свои ред ще се грижат за нуждите и желанията на клиентите на компанията.

„Аз практикувам концепцията за „обърнатата пирамида“ постоянно. Когато провеждам разговори на четири очи с някой от моите служители, аз се фокусирам върху това, от което той има нужда, а не върху това, което искам да направи за мен, и се старая да открия начини, по които да разреша неговите проблеми“, казва Аджит Сингх, главен изпълнителен директор и съосновател на ThoughtSpot.

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: https://www.manager.bg/