Системни разногласия

Системни разногласия

Системни разногласия Дори и най-сплотените екипи не минават без конфликти и разногласия. Ролята на арбитъра по дефиниция се пада на ръководителя. Как да отсъди строго (не е задължително), но справедливо (това вече е задължително) – ето няколко практични модела на поведение в такива моменти.

Не пречете на здравословния спор

В най-общ смисъл понятието „конфликт” означава сблъсък на възгледи, идеи и мнения. Наличието на определени типове конфликти в бизнес организацията е нещо напълно нормално и дори е предпоставка за успех, смята Патрик Леонсиони, автор на книгата „Пет дисфункции на екипа”. Различните методи за решаване на дадена задача често прави работата по-ефективна, защото повишава състезателния дух и поражда конкуренция между страните в конфликт. Тънкият момент тук е да различите полезното съревнование от вредния конфликт. Негова отличителна черта е отсъствието на доверие между въвлечените в спора страни. Ако конфликтът започва да влияе негативно на ефективността на работа, време е ръководителят да се намеси.

Открийте главните герои

Когато хората се карат, особено в работна среда, нещата не винаги са на лична основа. „Вгледайте се внимателно: понякога двама спорещи и посредникът им стават участници в поведенческа игра, която сигнализира за проблеми в структурата на организацията”, смята предприемачът и консултант Алдън Амблер. Тя разглежда конфликта като отправна точка за изясняване и оптимизация на бизнес процесите: преразпределение на задачи, набелязване на още по-точни инструкции, анализ на информационните потоци в компанията. В този смисъл разногласията в колектива понякога помагат да се изяснят по-глобални проблеми от конкретния повод, заради които буксува организацията.

Обръщайте се към личности, говорете за действия

В процеса на разрешаване на конфликт е важно да не се превърнете от посредник в участник. Изслушайте всяка страна, въвлечена в спора, опитайте се да „влезете в кожата” й, но не вземайте ничия страна, препоръчват експертите по управление на конфликти Том Харви и Джери Джелисън. Основната задача на ръководителя е създаване на такива условия, че участниците в спора да се съсредоточат върху възможностите за решаване на проблема, а не върху обстоятелствата, довели до него.

Открийте съвместно решение

Колко често се вслушвате в съвети, когато се намирате в конфликтна ситуация? Обикновено, хората се отнасят негативно към външни мнения. Всеки, който е въвлечен в конфликт, искрено смята, че той  е прав. Бизнес консултантът Деб Петерсън отдава огромно значение на процеса на съвместно търсене на оптимален изход от ситуацията. Конфликт е криза, след която следва подем. Ако и двете страни са съгласни с намереното решение, никой няма да се чувства в позицията на победен.

Създайте алгоритъм

Не всички конфилкти подлежат на разрешаване: някои хора просто са трудни за съвместна работа и са като тлеещи въглени за пораждане на нови и нови ситуации на конфронтация. В такива случаи можете да прибегнете към регулаторни функции – например, да разделите спорещите и да ги преместите в звена, в които нямат допирни точки. Или просто да въведете алторитъм за регулиране на конфликти. Оригинален опит в това отношение предлага Джейсън Фрид. В своята компания 37signals той въвел правилото: „Днес ти си прав, утре – аз”. На пръв поглед, този метод изглежда незрял, но практиката на Фрид е доказала, че работи.

По материали от социалната мрежа за обмен на знания Quora.com

Източник: https://www.manager.bg/