Щастието повишава продуктивността с 12%

Още веднъж за успеха: Забавлявайте екипа
Още веднъж за успеха: Забавлявайте екипа
Shutterstock

Прието е да се смята, че доброто заплащане е достатъчен стимул служителите да изпълняват ефективно задълженията си. Но резултатите от изследвания, проведени в наши дни, доказват, че заплащането не е единственият фактор, който оказва влияние върху продуктивността ни. По време на изследванията е открита връзка между щастието на служителите и тяхната производителност. Изводът е, че ние сме по-ефективни, по-креативни и по-кооперативни, когато сме щастливи. Ако трябва да сме още по-конкретни, според скорошно изследване нa икономисти от британския университет в Уоруик, щастливите служители са с 12% по-продуктивни, а при тези, които не се чувстват щастливи, се наблюдава 10% спад на нивото на продуктивност. По думите на екипа, провел изследването, позитивните емоции правят хората по-дейни.

Проф. Андрю Осуълд, един от тримата ръководители на изследването, заявява, че компаниите, в които се отделя внимание и се инвестира в дейности, които повишават удовлетвореността на служителите, са по-успешни в изграждането на щастливи работни екипи. В Гугъл например отчитат 37% повишаване на усещането за удовлетвореност сред служителите след въвеждането на подобни практики. Резултатът е доказателство за твърдението, че финансовите стимули не са достатъчни за създаването на щастливи служители.

Шон Ачър, който изследва щастието, открива, че мозъкът ни работи много по-добре, когато сме с позитивна нагласа. Положителната нагласа ни прави по-креативни и по-ефективни при справянето с проблеми. Освен това щастливите служители са много по-склонни да работят в екип за постигането на обща цел.

Изграждането на щастие на работното място не бива да се превръща в отговорност единствено на самата компания. За да се чувстват удовлетворени и да допринасят за изграждането на щастливи работни екипи, самите служители трябва да положат усилия да повишат своето лично усещане за щастие. Всеки от нас например може да окаже съдействие на колега за изпълняването на работна задача или пък да отделя по 2 минути от работния си график, през които да медитира, да подреди мислите си и да открие важните неща, които дават смисъл на работата му.

Проф. Радж Рагунатан съветва например да се заемем с повече неща, които обичаме да вършим на работното си място. Според него голяма част от хората знаят какво им доставя удоволствие в по-голяма степен, отколкото разпознават нещата, в които са наистина добри. “И ако се наслаждаваме, докато правим нещо, има шанс то да предизвика поток и по този начин да насърчи творчеството и успеха ни.” Той започва да проучва щастието на хора с различни професии в различен етап от живота им и публикува изследването си в книгата “Ти си умен, успешен, но дали си ЩАСТЛИВ?”. Българската публика ще има удоволствието да се срещне лично с проф. Рагунатан по време на неговия първи мастър клас в България – „Щастие. Изкуството на щастието в работата“, който ще се състои на 15 май в София, в Сатиричен театър „Алеко Константинов”.

Използвани материали: www.fastcompany.com

Източник: https://www.manager.bg/