Позволете им да бъдат себе си!

Позволете им да бъдат себе си!

Позволете им да бъдат себе си! В американския сайт за споделяне на познания и съвети Quora бе публикувано запитването „Във вашия опит като мениджър, кои практики смятате, че са помагали да увеличите производителността на вашия екип, да мотивирате вашите служители и да ги накарате да се чувстват задоволени?“

От Inc цитират отговора на Джон Л. Милър, софтуерен инженер и архитект, чиято 25 годишна кариера включва работа по проекти в Microsoft, Amazon, Google и Oracle.

Ето какво казва Милър по темата:

Поддържането на високи нива на мотивация, както на индивидуално ниво, така и на екипно равнище, е изключително ценно и важно умение, от което има нужда всеки мениджър.

Първият ми опит в ролята на мениджър може да бъде оприличен като диктатура. Аз знаех кой е най-добрият начин за направата на всяко едно нещо, а това означаваше, че хората, които имаха различен подход и идеи, трябваше да съобразят с моите виждания.

Постигнахме страхотни резултати, но служителите бяха недоволни. Не ми отне дълго време, за да разбера, че това не е правилният начин на работа.

След кратко прекъсване, реших отново да поема позицията на мениджър, но този път разчитах само на едно просто правило: Да ръководя хората си по такъв начин, по който самият аз бих искал да бъда ръководен.

Това са основните неща, които ми помогнаха да се сработя с моите служители:

1. Накарайте ги да повярват във вашите цели и мечти

Хората работят по-добре, когато се стремят към реализирането на цел, която намират за достойна. Важно е да обясняте на служителите си какво трябва да се направи, каква е причината и какво е неговото значение.

Този процес на приобщаване включва равнопоставен диалог, което означава, че трябва да бъдете гъвкави и готови да преразгледате позициите си, когато пред вас бъдат представени по-добри идеи.

2. Позволете им да бъдат себе си

Начинът, по който те предпочитат да правят нещата е този, по който трябва да ги оставите да работят, стига да отговаря на целите на екипа. Извличането на минимална допълнителна печалба при оптимална схема на работа не си струва цената на недоволните служители.

3. Съсредоточете се върху човека, а не върху проекта 

Кариерата на един човек включва работа по множество проекти. Важно е да разберете, че тези задачи имат краткотраен ефект върху вашата организация, докато запазването на добрите служители е от критично значение за дълготрайните и перспективи.

Почти винаги поставям приоритет върху щастието на моите служители и развитието на тяхната кариера, дори ако се налага да направя компромис при краткосрочните цели на проекта.

4. Създайте сплотен екип

Трябва да се уверите, че вашите служители не избягват общуването помежду си, че се учат един от друг и, че се отнасят с уважение към колегите си. Насърчавайте социалните контакти и ефективното взаимодействие.

Например, аз обичам да излизам на обяд с членовете на моя екип, поне няколко пъти в седмицата, за да ги опозная по-добре и да поговоря с тях за нещата, от които се интересуват. Когато имаме почивка, ние се забавляваме и обсъждаме неща, които нямат нищо общо с нашата работа. Когато някои от нас има проблем, останалите винаги са готови да помогнат.

5. Отношението ви към хората трябва да зависи от техните нужди

Всеки човек има различни разбирания за това, как нещата трябва да бъдат съобщавани и как да бъдат управлявани. Не се страхувайте да използвате индивидуален подход към всеки ваш служител, който да бъде приспособен към неговите спцифични нужди.

Една от първите грешки, които направих в началото на моята кариера, е, че се отнасях със всички служители по един и също начин. Може и да звучи парадоксално, но когато третирате всички еднакво, вие всъщност сте несправедлив към определени хора.

В действителност, единствените хора, които печелеха от това ми отношение бяха тези, които имаха стил на работа подобен на моя, а всички останали бяха принудени да се адаптират към него.

6. Оценявайте и награждавайте постиженията

Когато някой се справя добре със своите задачи и постига впечатляващи резултати, аз отделям време, за да му отдам заслуженото признание и да му покажа, че оценявам усилията, които той влага работата.

От друга страна, ако е направил грешка, не се колебая да му обясня, че това не е краят на света и, че аз също съм правил огромни грешки в живота си.

Източник:http://www.manager.bg/menidzhmnt/trayna-kak-vseki-menidzhr-mozhe-da-motivira-svoite-sluzhiteli?page=0%2C1