Печеля – Печелиш!

Ето ги, истински ангажираните лидери!
Ето ги, истински ангажираните лидери!
Shutterstock

Във време на голяма несигурност и светкавични промени в бизнеса, всички организации, екипи и служители имат една основна цел – да оцелеят. Може да кажем, че нуждата от ефективно лидерство никога е била по-голяма.

Макар че професионалните титли натоварват мениджърите с отговорността да водят останалите в тези трудни времена, всеки може да бъде лидер в собствената си история – да постига целите си, да развива кариерата си и да се приспособява към новото нормално.

Може ли в обаче отговорът на проблемите с лидерството, пред които сме изправени днес да бъде намерен в 30-годишна книга?

Бестселърът „Седемте навика на високоефективните хора“ на Стивън Р. Кови бе обявен за най-влиятелната бизнес книга на 20 век и една от десетте най-влиятелни книги по мениджмънт в историята. Книжата е преведа на над 50 езика, като продажбите й в световен мащаб надминават 40 млн. броя.

В новото юбилейно издание на книгата Шон Кови, президент на FranklinCovey Education и син на покойния Стивън Кови, добавя своите познания и житейски опит във всяка една от главите на „бизнес библията“.

„Колкото по-предизвикателни са проблемите, пред които е изправено едно общество, толкова по-важни са седемте навика за новото поколение от лидери. Тези навици се основават на неостаряващи и общоприети принципи на ефективността. Баща ми не претендираше да е измислил тези понятия, той ги систематизира в навици, според които хората да живеят. Те работят!“, казва Кови.

Те са интегрирани в ежедневния начин на мислене на милиони хора от всички възрасти и професии (особено сред предприемачите и мениджърите). Нека отново се върнем на тази 7 навика и да видим как те могат да ни помогнат с настоящата криза.

Бъдете проактивни

Хората носят отговорност за собствените си избори и решения. Те имат свободата да предприемат действия въз основа на техните принципи и ценности, а не на моментните им настроения и външните условия. Те избират да не бъдат жертви и да не винят другите за собствените си несполуки. Поемете съдбата си в ръце и да се превърнете в човека, който искате да бъдете.

Мислете за края, преди да започнете нещо

Високоефективните хора ваят своето бъдеще, като първо си изграждат визия за своя живот, седмица, ден или проект, било то малък или голям. Те не живеят ден за ден, без да следват ясна цел.

Поставете важните неща на първо място

Ефективните хора взимат решения с ясната представа за това кои са най-важните неща в техния живот. Те организират живота и работата си около няколко първостепенни приоритета, които могат да бъдат изразени чрез лични, семейни и организационни цели. Те сами дават смисъл и предназначение на живота си, вместо да чакат такива от външни сили.

Следвайте подхода „Печеля-Печелиш“

Ефективните хора се стараят да взимат решения и да предприемат действия, от които печелят всички. Това им печели уважението и подкрепата на останалите. В работата предпочитат да  местоимението „аз“ вместо „аз“. Те не подхождат към нещата егоистично (аз трябва да спечеля, дори и другите да загубят), или като мъченик (готов съм да загубя, ако другите спечелят).

Стремете се първо да разберат другите, а след това да бъдат разбрани

Постарайте се когато изслушвате някои да вниквате в мислите и чувствата, които той изпитва в този момент, за да можете ефективно да представите своите собствени идеи и емоции. Чрез разбирането ефективните хора изграждат здрави връзки, базирани на взаимно доверие; дават обратна връзка, без да пестят критики и не налагат личната си гледна точка на другите.

Създайте синергия

Ефективните лидери се фокусират върху собствените си силни страни, като същевременно с това оценяват чуждите качества и зачитат различията. Те знаят, че когато в един екип има хора, които се допълват взаимно с различните си умения и познания, сборът става по-голям от отделните части.

Наточете триона

Ефективните хора постоянно се самоусъвършенстват в четири основни области: тяло (физическа), ум (психическа), сърце (социална/емоционална) и дух (духовна).

……………………

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: https://www.manager.bg/