Непредвиденото винаги се случва

Как да бъдете по-добри лидери през 2018-та година
Как да бъдете по-добри лидери през 2018-та година
Jirsak / Shutterstock

В днешния свят на ненадейни, но зачестяващи мащабни кризи справянето с неочакваното не зависи само от добрите ръководни умения. Да можете да се справяте с провалите и непредвиденото е от решаващо значение за развитието ви.

Ето три начина, препоръчани от Harvard Business Review да подобрите реакциите си и да сведете до минимум въздействието от неизбежните смущения в бизнеса:

1. Имайте един резервен план. Не може винаги да репетирате план Б, но трябва да разполагате с алтернативни подходи, които могат да ви помогнат да се измъкнете от капана. При липсата на действителни планове гъвкавостта е най-полезното качество, което може да ви помогне да реагирате по-бързо.

2. Ускоряване на комуникация. Информацията трябва да се движат през вашата фирма ефективно. Намерете начини бързо да събирате и разпространява данни.

3. Изградете ценности. Помогнете на хората да знаят какво да направят, без да е нужно да казвате или да чакат разрешение от вас. Този маниер на работа ще ви помогне и когато изненадите отминат, компанията да се възстанови по-бързо.

Източник: https://www.manager.bg/