Напрежението в офиса е лечимо. Ето как

Снимка: Shutterstock

Как лидерите могат да поддържат морала и мотивацията, когато членовете на екипа им са близо до срив или разочарование заради пречките, пред които са изправени? Може би проблемът са ядосани клиенти, които задават трудни и неудобни въпроси? Или небрежни и безотговорни колеги?

Хората в екипа започват да мърморят, да се оплакват или просто изглеждат обезкуражени. Понякога лидерите също са разочаровани или ядосани. Оплакванията звучат като атаки и затова служителите предпочитат да си мълчат.

Но напрежението се трупа. Преди обстановката да се влоши, лидерът трябва да овладее ситуацията и да върне спокойствието сред екипа. В такива моменти може да се опре на  три прости стъпки на комуникация, пише Harvard Business Review.

Стъпка 1: Съпричастност. Слушайте и показвайте, че разбирате това, което сте чули, като го обясните от ваша гледна точка. Знаете, че времената са тежки и обстановката е сложна. Тази стъпка е клише, но истината е, че тя работи. Хората се успокояват, когато могат да споделят проблемите си и знаят, че отсрещната страна ги чува.

Стъпка 2: Предложете подкрепа. Демонстрирайте желание да подадете ръка, когато ситуацията се влоши. Заедно с екипа обсъдете възможните рискове, които биха влошили още повече професионалния климат и набележете начини на противодействие. Това до голяма степен ще уталожи страстите, защото хората ще са наясно, че могат да направят това, което трябва, докато вие сте зад гърба им.

Стъпка 3: Внушете високи ценности. Много често рутината на работното ежедневие сякаш доминира над истински важните неща. Изглежда така, сякаш единственото, което има значение са оперативните задачи, съвещанията, графиците, формулярите, подписите. Казано метафорично “алигаторите” ви карат да забравите, че целта е да се измъкнете от блатото. Трябва да напомняте на хората за визията, ценностите и целите, които заедно искате да постигнете. Когато хората имат усещането, че срещат разбиране от своя ръководител и осъзнават, че усилията, които полагат са в името на високи цели, напрежението се обезврежда и полезната инерция в работното ежедневие се възстановява.

Източник: https://manager.bg/