Най-трудният въпрос на всяко интервю за работа

27 от най-трудните въпроси на интервюта за работа

Клиентът може да бъде много повече от купувач Задавали ли са ви някога въпроса: „Какви са вашите силни и слаби страни?“. Ако отговорът е „да“, то най-вероятно сте забелязали, че това е моментът, в който сърцето ви започва да бие учестено и главата ви започва да се замайва.

Как да кажете това, в което не сте добър, без да изглеждате некомпетентни и неподготвени, и да споделите нещата, в които сте добри, без да изглеждате арогантни и самонадеяни? Това е доста трудна задача.

Има една формула, която може да ви помогне да се справите отлично с този въпрос: подчертайте вашите положителни качества и умения, които са полезни за работата, за която кандидатствате, и минимизирайте, но не прикривайте, негативите.

Да си представим, че имаме двама кандидати, които ще наречем Франсин и Уилям, борещи се за позицията мениджър обслужване на клиенти. Както винаги, един от въпросите на интервюто за работа ще бъде свързан с техните силни и слаби страни.

Първа е Франсин, която отговаря: „Силата ми е в това, че работя здраво. Като слабост мога да определя това, че се стресирам и паникьосвам, когато пропусна краен срок, заради чужда грешка.“

Този отговор е доста клиширан и неубедителен. Повечето хора биха определили себе си като усърдни работници. Също така, слабата страна на Франсин технически погледнато не е нейна слабост, защото тя прехвърля топката на някой друг, който не се представя добре.

Следва Уилям, който казва: „Наистина не мога да се сетя за специфична слабост. Може би бих могъл да бъда по-концентриран. Силната ми страна е това, че знам как да се справям с хората. Като цяло съм доста спокоен и обикновено не се изнервям лесно.“

Този отговор започва с отрицание и продължава с неясни изрази и думи като „може би“ и „обикновено“. Отговорът на Уилям определено няма да спечели симпатиите на интервюиращия.

И така, какъв е най-добрият начин да отговорите на този толкова често срещан въпрос?

Започнете с по-трудната част, а именно с вашите слабости. Всеки има недостатъци, но никой не обича да си го признава.

Ето няколко примера за слаби страни, които можете да споменете:

Прекалено сте критични към себе си

Опитвате да задоволите желанията на всички

Не сте запознати с най-новия софтуер

Най-добрият начин да се справите с тази ситуация е като минимизирате негативите черти и подчертаете вашите силни страни. Избягвайте да коментирате личностни черти и се фокусирайте върху професионалните характеристики.

Може да кажете нещо от рода на: „Аз съм човек, който никога не изпуска от поглед по-голямата картина. Трябва да си призная, че понякога това води до подминаване на някои детайли и подробности, но аз винаги правя така, че в екипа ми да има поне един човек, който внимава за най-малките детайли.

Когато настъпи моментът да отговорите на втората част от въпроса и да представите вашите силни страни, трябва да сте възможно най-конкретни. Направете си предварително списък с уменията си и ги разделете в три категории:

Умения, свързани с познанията – Придобити от образование или опит(напр. компютърни умения, познание на езици, специфично обучение и технически умени)

Преносими умения – Уменията, които са еднакво полезни на всяко работно място(комуникация, социални умения, аналитично мислене и планиране)

Лични черти – Вашите уникални личностни характеристики(надеждни, гъвкави, упорити, експресивни, позитивни, точни, екипни играчи)

Ето и няколко примера за силни страни, които можете да споменете по време на интервюто: ентусиазъм, креативност, дисциплинираност, решителност, всеотдайност, търпеливост, честност, гъвкавост.

Когато завършите вашия списък, изберете от три до пет от тези качества, които отговарят на това, което търси вашия работодател. Подгответе предварителни отговори, за да се научите да ги изричате с увереност. Например: „Силата ми е в моята гъвкавост и способността ми да се справя с всяка промяна. Като мениджър обслужване на клиенти в предишната ми работа успях да превърна негативната работна среда в позитивна и да изградя един динамичен и подкрепящ екип. Що се отнася до слабостите, мисля че мениджърските ми умения могат да бъдат по-добри и постоянно полагам усилия, за да ги усъвършенствам.“

Когато ви питат за силните и слабите ви страни, не забравяйте, че интервюиращият търси човек, който ще се впише в културата и работния процес на компанията. Той опитва да си изгради представа за вас с помощта на вашите отговори. Най-вероятно един отговор няма да ви коства работата, стига да не става въпрос за нещо фрапиращо.

Съсредоточете енергията си в посочването на вашите силни страни, това, което можете да предложите на компанията. След това покажете на интервюиращия, че макар и да не сте перфектни, вие работите за преодоляването на вашите недостатъци.

По материал от Monster.com

Източник: https://www.manager.bg/