Как да критикувате продуктивно

Как да критикувате продуктивно

Как да критикувате продуктивно Има много начини да се направи един продукт по-добър, както и да се подобри рекламата му. Целият процес на рекламирането, от брифа до общуването с клиента и потребителя, може чувствително да се подобри чрез един основен похват: конструктивната критика. А тя не коства пари, посочиха в материал авторите на сайта Advertising.About.com. Няма нужда от закупуване на инструменти, с които да се приложи. Може да се създаде с много малко или почти никакво допълнително обучение.

Силата на конструктивния обратен коментар се състои от няколко елемента. 1.) Критиката трябва да е с позитивен мотив и тон. Без задни мисли или вербална агресия. 2.) Изказването трябва да е поднесено по дружелюбен начин. (Тук се включват и невербалните знаци в комуникацията.) 3.) Критиката трябва да е брутално честна. 4.) Важно е да е такава, че накара нещата да заработят по-добре. 5.) И да е толкова силна и невъзможна да се пренебрегне, че да пренасочи процеса на работата.

Основно правило е конструктивната критика да включва всички тези елементи. Употребата на само един от тях я изкривява. Не е редно да поднасяте честна критика, но с горчиви и груби думи. Не е хубаво да сте толкова позитивни, че да не успеете да промените нищо в процеса на работа. Накарайте нещата да заработят по-добре, но не за сметка на морала и мотивацията на отбора. Не действайте от егоистични подбуди, когато критикувате. Мислете екипно! Чрез критиката си е полезно да дадете ясни насоки на хората, които работят по проекта и практично да им кажете накъде да завървят, къде да се фокусират.

В критикуването точно толкова е важно какво казвате, колкото как го казвате. Дори крайният резултат да е същият, пътуването до него може да разруши цялата кампания.

Избягвайте негативното елиминиране! Да кажем, имате 5 идеи. Неправилно е да започвате от процес на отричане, в който се отървавате от първата, втората, третата или четвъртата идея. Така достигате до извода, че просто приемате най-малко лошото предложение. Резултатът от този вид обратна връзка унищожава надежди. Особено в един творчески екип или в криейтив отдел на рекламна агенция.

Опитайте с позитивната селекция. В същата ситуация, в която 5 идеи са представени, можете да започнете с думите: „Мисля, че номер 2 е смела. Но може би е твърде смела за нас в момента. Въпреки това, добро мислене! Номер 1 е дори по-дръзка. Хубаво е да се види как се тласка напред марката по този начин, но отиваме твърде напред. 4 е нещо, което сме изпробвали преди под една или друга форма. Всички знаем, подходът е фокусиран и запомнящ се. Затова, да опитаме номер 5.”

Крайният резултат ще е същият. Само че думите, които сте използвали, ще са различни. Или, ако има нещо основно, което е полезно да запомните от този текст, то е следното: следващият път, когато ви помолят да дадете мнение, помислете как да изберете най-добрата идея или да изтъкнете добрите качества, без да елиминирате останалите като лоши.

Източник: http://www.manager.bg