Искаш ли да водиш, трябва да знаеш къде отиваш

Лидерски подходи за всяка ситуация
Лидерски подходи за всяка ситуация
Снимка: Shutterstock

В основата на ефективното лидерство стоят добрите навици. Много от тези управленски навици обаче не се преподават в училище и не могат да бъдат научени от книги или статии по темата.Те могат да бъдат усвоени само чрез придобиване опит в лидерството. Без тях обаче никога няма да се превърнете в лидер, който хора биха последвали навсякъде. Това са 12-те най-важни лидерски качества и навици.

1. Грижа

Лидерите, които служителите помнят с възхита и уважение, са онези, които се грижат не само за успеха на своя бизнес, но и за желанията, нуждите и мечтите на ръководените от тях хора. Това са лидерите, чиято отдаденост към благото на техните екипи прозира както в думите им, така и в действията им.

2. Убеждение

Всеки велик лидер знае, че зад всяко негово действие трябва да отговоря на дълбоко вкоренените в неговата идентичност възгледи, принципи и ценности. Лидерството по своята същност предполага движени, напредък към определена цел. Именно убежденията на човек определят посоката, по която той върви, за да постигне тази цел.

3. Яснота

Ако искате да водите, трябва да знаете къде отивате. Ако искате да водите с ефективно и целенасочено, трябва да накарате хората, които ви следват, да се концентрират върху правилния курс и да не излизат извън релсите. Единственият начин да постигнете това е като им обясните пределно ясно на къде сте се запътили и защо сте се насочили натам. Яснотата помага на всички да кажат „да“ на важните неща и „не“ на всички останали.

4. Увереност

Ако самите вие не вярвате в себе си, никой друг няма да повярва във вас. Хората искат да знаят кои сте всъщност, какво знаете и на къде планирате да ги поведете, преди да ви последват. Увереността ви в собствените ви способности и възможности се отразява директно върху самочувствието на онези, които ви следват.

5. Кураж

Смелостта в лидерството се състои в това да насърчавате другите да поемат рискове и да им дадете нужните средства, за да успеят, докато същевременно с това поемате отговорност за техните провали и неуспехи.

6. Отговорност

Великите лидер в бизнеса са наясно със силата на отговорността. Ако хората, които ви следват, знаят, че могат да ви имат доверие, то те ще направят всичко по силите си, за да ви покажат, че можете да разчитате на тях.

7. Признание

Великите лидери постоянно намират начини да благодарят на своите служителите за положените от тях усилия и да отпразнуват техните успехи. Изключителните лидери разбират колко важно е човек да се чувства ценен и всяка стъпка към постигането на крайната цел да бъде отбелязвана подобаващо.

8. Сътрудничество

Истинските търсят обратна връзка и информация от хората около тях, така че всеки член на екипа да има чувството, че допринася с нещо за постигането на общата цел. Ако управлявате компанията ся на строго йерархичен принцип, при който служителите ви почти никога не ви виждат, пропускате изобилие от възможности, които биха помогнали за растежа на организацията.

9. Комуникация

Истинските лидери знаят колко важно е да общуват често със служителите си. Използвани ефективно и целенасочено думите имат силата да мотивират хората и да им помогнат да преодолеят дори най-тежките препятствия, с които не са вярвали, че някога ще се справят.

10. Откровеност

Когато базирате стила си на управление на искрена и открита комуникация вие си гарантирате стабилни и дълголетни взаимоотношения и партньорства, както в бизнеса така и в личния си живот.

11. Любезност

Да бъдеш любезен се свежда до голяма степен до следването на златното правило – отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб.

12. Надеждност

Хора трябва да вярват във вашите способности и да знаят, че могат да разчитат на вас във всеки момент. Репутацията на надежден лидер се гради с години и може да бъде разрушена за минути. Пазете я внимателно.

……………….

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Източник: https://www.manager.bg/