Доброто управление е сила – колективна сила!

Ето ги, истински ангажираните лидери!
Ето ги, истински ангажираните лидери!
Shutterstock

Няма универсална рецепта за изграждане на идеалния лидер, но според експертите, мениджърите, които искат да работят над себе в тази посока, трябва да развиват четири основни умения. Те са: максимално фокусиране върху процеса, умение да се преборите с динамичния характер на вашата организация; постоянен стремеж за съгласуваност и постигане на яснота чрез разговор.

За много организации, лидерството все още е в една сива зона – как да го определим, къде да го намерим, как да го развиваме, къде да го прилагаме, колко от него е необходимо и кога трябва да го променим?

За да се опитат да помогнат на работодателите да се подобрят в тази област, „Организацията на промените в поведението на консултанти“ спонсорира докторска степен в ръководството на Университета в Кеймбридж, която да разучи и обясни кое прави лидерите добри.

Въз основа на това изследване Соня Бикнел, Зой О’Конър и техни колеги разработиха набор от насоки за “ръководни принципи”, които да помогнат на организациите да отсеят това, което лидерството означава за тях, както и да им помогнат да оформят, мотивират и задържат лидерите.

Първият принцип е, че лидерството трябва да бъде процес, а не просто да се фокусира върху един човек, казва Бикнел. “Има много лостове и благоприятни фактори в организации, които, ако се развиват целенасочено, дърпат хора напред.”, обяснява тя.

“Ефективното лидерство е процес, който непрекъснато се стреми да развие усещането за обща съгласуваност. Докато някои хора на лидерски позиции, могат да бъдат харизматични и вдъхновяващи останалата част от нас трябва да оптимизира обхвата на лостовете и благоприятните фактори, които са на наше разположение“, разяснява Бикнел.

„Лидерите и техните организации трябва да заедно в един динамичен танц “, продължава тя.

Да бъдеш в състояние да създаваш съгласуваност в рамките на неяснота и несигурност е лидерство. Това означава да имаш способността да тълкуваш данните и всяка конкретна ситуацията. В света, където бизнесът е все по-сложен, капацитета на всеки, който трябва да следи всички потенциални промени, засягащи неговата организация е силно ограничен.

Поради това лидерството е избутано в друг ъгъл. Лидерството изисква непрекъснат, целенасочен диалог, който да гарантира, че организацията върви в правилната посока. Повечето хора възприемат лидерството като силно индивидуална дейност. Това не е точно така – лидерството включва създаването на колективна сила и поддържането й – сила, която да води организацията напред и да я прави конкурентноспособна. Накрая лидерите трябва да се уверят, че използват правилния език, с който общуват с другите, за да постигнат това. Правилното общуване придава на лидерството вярната посока и го прави ефективно.

Мира Уайт, OpenForum

Източник: https://www.manager.bg/