“Златният” час и “платиненият” момент на PR кризата

Снимка: Shutterstock

Първият час на пиар кризата е наричан “златният час”. В него се вземат ключови решения и се предприемат важни действия. В това време се решава дали отговорът на фирмата ще е ефективен, или ще бъде провал.

В “златния час” има и “платинен момент” – първите 15 минути. В тях се събират основните факти и се преценява коя е решаващата иформация, която ще оформи отговора спрямо кризата.

В първия момент на потенциална криза има 5 ключови въпроса, на които всеки пиар експерт трябва да си отговори. Те са:

1. Има ли опасност за хора (граждани, работници, служители)? Това е проблем, към който трябва да се подходи незабавно. Има ли възможност някой да пострада – хора, животни, територии? В случай, че става дума за компания-производител на хранителни стоки например, какъв е обсегът на групата от хора, до която опасният продукт би могъл да достигне? Това са най-незабавните и належащи въпроси.

2. Кога и къде точно се е случило? Изяснете фактите и основните детайли.

3. Кой е замесен и кой трябва да бъде? Ще бъде ли свързан случаят с полицаи или адвокати? Трябва ли органите на реда да бъдат уведомени? Кой от представителите на компанията ви трябва да бъде ангажиран?

4. Кризата поставя под заплаха някаква общност? Ами съседите, близките населени места или компании? Определете груповото въздействие.

5. Къде са медиите в този момент? Има ли пристигнали журналисти на мястото? Има ли вече написани онлайн новини или излъчени репортажи? Обаждали ли са се репортери в компанията ви? Започнат ли е разговор за кризата в социалните мрежи и други канали?

Пиар експертите често съветват: най-добрата защита в кризисните комуникации е подготовката. Когато проблемът се появи, не се паникьосвайте. Дръжте се спокойно, събирайте информация, ангажирайте се колкото е необходимо и предприемете действие през тези първи, ключови минути, за да успеете да овладеете последствията и да върнете възможно най-скоро бизнеса към нормалния му ход.

Хинда Мичъл в Pr Daily

Източник: http://www.manager.bg