Застоят може да бъде по-лош от криза

Снимка: Shutterstock

Хората свикват бързо със своето място в компанията, с проектите, по които работят, с екипите, за които отговарят. За повечето лидери перфектният работен ден е този, който не е белязан от драматични събития, конфликти, оплаквания и кризисни ситуации. По тази причина те вярват, че спокойната и комфортната работна атмосфера води до най-добри резултати. Можге би по тази причина лидерите се стараят да създадат среда, в която изненадите са сведени до минимум, а служителите просто изпълняват това, което им е възложено.

Този прекомерен комфорт обаче може да доведе до застой и лъжливо чувство на сигурност, което да притъпи способността на служителите да реагират в случай на криза. Колкото по-сигурни сме в нашите познания и умения, толкова по-трудно е да намерим нужната мотивация, за да научим нещо ново. От друга страна, когато периодично се изправяме пред различни препятствия, ние запазваме нашата бдителност и концентрация. Затова, ако искате да изградите(и запазите) един наистина устойчив и компетентен екип от професионалисти, трябва постоянно да изкарвате неговите членове от зоната им на комфорт.

Повечето хора губят мотивация, когато изпълняват една и съща работа продължително време

Когато бях млад и неопитен мениджър вярвах, че моята работа е да се уверя, че членовете на моя екип са ангажирани с техните задължения. С течение на времето обаче осъзнах, че кариерата на всеки един човек има нужда от развитие и че застоят понякога може да бъде по-лош от кризата. Хората имат нужда да виждат, че пред тях има възможности за развитие, дори ако в момента се чувстват комфортно на позицията, на която се намират. Ако не им осигурите тази възможност, или поне не ги насърчите сами да я потърсят, младите служителя могат да пропуснат множество шансове за получаване на повишение, докато по-опитните членове на екипа губят интерес и започват да мислят за намиране на ново работно място.

Въпреки че вече бях наясно с този факт, това не направи по-лесна раздялата с някои от служителите, които бяха част от екипа, с който създадохме Behance. Първоначално аз се чувствах изоставен и не можех да си представя как празнината в компанията, оставена от напускането на тези хора, ще бъде запълнена. Не след дълго обаче забелязах как някои от моите колеги започнаха да поемат инициативата в свои ръце и да разкриват лидерските си способности. Тогава разбрах, че съм подценил значително талантите, които съществуват в нашия екип. Липсата насърчи хората да поемат роли, с които не мислех, че ще могат да се справят. Ако това не се бе случило, ние нямаше да се превърнем в екипа, който сме днес.

Хората стават по-добри в това, с което се занимават, когато постоянно се изправят пред препятствия

Един от най-лесните начини да изкарате служителите си от зоната им на комфорт е като им предложите назначение на по-висок пост или някаква задача, в която да си сътрудничат с друг отдел на компанията. В General Electric например имат програма, в която лидери от различни отдели на компанията прекарват известно време в други подразделения. Програмата има за цел да разпространи най-добрите практики от различните отдели на компанията и да помогне за запазването на най-добрите служители на компанията, като им предложи различни възможности за развитие.

Въвеждането на малки промени може да има голямо въздействие

Ефективните екипи могат да извлекат огромни ползи от периодичните промени в работната среда и процеси. Разходете се из офиса и се огледайте за неща, които някога са били вълнуващи, но вече са станали банални и безинтересни. Има ли по стените остарели графики, които сте използвали, за да следите напредъка по някакъв проект? Свалете ги и създайте нови. Имате ли работни ритуали и офис събития, с които сте свикнали и приемате за даденост? Променете техния формат и внесете нещо ново и интересно в тях. Офисът ви разделен ли е на лагери от хора, които дори не си говорят? Разместете бюрата.

От решаващо значение за успеха на вашата компания е на работното място да витае чувство за принадлежност към един екип. Ако обаче вашите служители са свикнали да контактуват само с ограничена група от хора, то компанията като цяло губи от липсата на споделяне на различни идеи и гледни точки между отделните екипи. За да насърчите сътрудничеството между служителите, опитайте да размествате техните места в офиса на всеки 9 или 12 месеца. Контактът с нови хора в различна част на офиса е лесен начин за изграждане на нови връзки и поддържане на интереса в работата.

Промяната е особено болезнена и нежелана, когато не е породена от нуждата за коригиране грешка или разрешаване на проблем. Това, което трябва да осъзнаете, е, че проактивните промени, които може да изглеждат преждевременни, са значително по-добри от тези, които сте принудени да направите, когато се случи нещо неочаквано и нежелано.

Вашето предизвикателство е да развиете здравословен ритъм на работа и да държите екипа си в постоянно състояние на движение. Прекаленото спокойствие изостря допълнително кризисните ситуации, така че изграждането на толерантност към промените може да бъде изключително полезно за устойчивостта на вашия екип. В крайна сметка,  ако от време навреме не разтърсвате живота си из основи, то той ще разтърси вас.

Скот Белски, автор на книгата „The Messy Middle: Finding Your Way Through The Hardest And Most Crucial Part Of Any Bold Venture“, за FastCompany.com

Източник: https://www.manager.bg/