Защо първият план не работи

Защо първият план не работи
Защо първият план не работи
Снимка: Shutterstock

Твърде много компании пренебрегват формалното описване на маркетинговите си планове и вместо това разчитат на общи идеи и импровизация. Това почти винаги не води до добри резултати.

Обмислянето и документирането на стратегията може да ви разграничи от останалите. Има и една сурова истина – първият план, който се предлага на колегите, много често въобще не работи.

Също както при романите, поезията, сценриите и другите форми на творческо писане, първата чернова на маркетинговата стратегия рядко може да бъде с качеството, от което се нуждае авторът. Как да реагирате? Имайте предвид следното.

1. Вие най-вероятно работите чрез предположения. Повечето маркетингови драфтове са изградени въз основа на тях. Някои може да са основани на предварителни данни, но обикновено става дума за догадки. Така например може да сте счели, че целевата ви демография ще оцени определен ъгъл на поднасяне на информацията, определен хумор в рекламата. А да не сте имали нищо, което да подкрепи това предположение, освен предчувствията ви. Инстинктът, че нещо ще проработи в маркетинга не винаги е нещо лошо, особено ако сте достатъчно опитни. Но понякога той води и до спекулации, които впоследствие трябва да бъдат поставени под въпрос.

2. Маркетингът е процес – на промяна, на тестване, на създаване на изменения и на оптимизиране. Такъв е ефективният маркетинг. Никой никога не е успявал в кампания без да има затруднения по изпълнението. Вместо това, най-често се работи в крачка и се изпитва план Б, експериментира се с нови решения, докато накрая кампанията не стане нещо, което да работи. Има и случаи, в които първата чернова на маркетинговата стратегия работи като цяло добре, но пак има място за подобрение.

3. Не сте опитали нищо още. Нямате експериментални данни, които да определят дали стратегията ви е ефективна. Ако сте имали, това, върху което работите сега, не е в съответствие с първия ви план. Ако ви липсва опит в изпълнението на този тип маркетингова стратегия в този тип бизнес, в който работите, липсата на опит ви отклонява от поставената цел. Тогава, започнете да трупате опит и да събирате информация за средата на терен. Може да сте изпуснали фундаментално важни подробности.

4. Известните неизвестни. Възможно е да има части от стратегията, които преднамерено сте оставили празни – необмислени, неработени. Може да не знаете колко дълго да показвате рекламите, или кои платформи е най-добре да използвате, за да обединявате съдържанието. Считайте тези и други неща за “известните неизвестни”.

Като приемете, че първата ви чернова за стратегия най-вероятно няма да успее от раз, ще задвижите очакванията си и няма да сте разочаровани или изненадани при проблеми в изпълнението. После прекарвайте повече време в подготовка на бъдещите пътища за развитие и ревизия, отколкото в тревоги защо планираното не е проработило.

Направете си собствено проучване. Не е възможно да се осведомите за всичко, но ако имате активен подход, ще бъдете въоръжени за най-доброто и ще разполагате с най-точната информация, която е възможно да се набави.

Ако правите брейнстормиг за подобряване на стратегията, включете различни колеги. Това ще намали “известните неизвестни”. Повече очи виждат повече слепи места. Така като цяло резултатът ще е по-целенасочен план.

Не гледайте прекалено напред. Приемете краткосрочни цели и създайте план за действие само за следващите няколко дни и седмици, за да подобрите стратегията си. Успех!

По съвети на Джейсън Димърс в сайта на сп. Entrepreneur

Източник: http://www.manager.bg