Задава се бум на технологии за анализ на данни в бизнеса

Задава се бум на технологии за анализ на данни в бизнеса

Задава се бум на технологии за анализ на данни в бизнеса Бум на използването на технологии за анализ на данни в бизнеса се очаква до три години. Това стана ясно от проучване, направено сред компаниите по целия свят от анализаторската компания Forrester Consulting, възложено й от европейския ИТ лидер Atos.

90% от компаниите ще използват технологии за анализ на данни до 2020 г. като в момента такива технологии са навлезли в 40% от бизнес.

Резултатите показват още, че 40% от организациите вече използват анализите на данни за ключови бизнес функции от рода на продажбите, разработването на продукти и маркетинга, а други 23% планират въвеждането им в рамките на следващите 12 месеца.

Тези резултати са налице, въпреки че една трета от компаниите посочват няколко бариери, които стоят пред въвеждането. При възложеното проучване, проведено от независимите анализатори от името на Atos, е разгледана глобална извадка от над 580 лица, отговорни за вземане на решения в бизнес и IT направленията в 11 индустриални сектора на три континента.

Forrester предвижда, че тази тенденция за въвеждане на Data Analytics ще се увеличи през следващите 3 години, като до 2020 г. ще обхване почти 90% от компаниите, чиято бизнес ориентация е базирана на данни.

По отношение на бариерите, 44% от анкетираните виждат нарастване на многообразието сред видовете неструктурирани данни като значимо предизвикателство, докато 35% са загрижени за традиционните практики по отношение на изходните бази данни и липсата на синхронизация между IT и бизнес функциите.

Повечето организации обаче предприемат действия, за да коригират това, а мнозинството от участниците в проучването изтъкват следните инициативи като критични приоритети за следващите 12 месеца: подобряване на отношението IT-бизнес (71%) и реорганизация на IT с цел по-доброто синхронизиране с бизнеса (66%).

Източник: http://www.manager.bg