За мен ли е мениджмънта?

За мен ли е мениджмънта?

За мен ли е мениджмънта? Опознайте плюсовете и минусите на това да поемете по пътя на мениджъра в своята кариера. Имате ли вътрешни колебания дали искате да бъдете мениджър? Дали това е пътят пред вас? Може би вашата компания ви е предложила позиция? Може би някой близък ви казва, че “трябва да вземете повече от този живот.” Или сте изправени пред избор на образование – дали да бъде магистратура с техническа насоченост или по мениджмънт. Каквито и да са причините, поради които обмисляте дали кариерата на мениджър е подходяща за вас, този текст ще ви улесни в разсъжденията, защото сме селектирали основните плюсове и минуси на мениджмънта.

И ТАКА, ПЛЮСОВЕТЕ

Много са, но ето най-важните от тях:

  • Мениджърите обикновено са по-добре платени.
  • Имат по-голямо влияние.
  • По-високото заплащане и по-голямо влияние в крайна сметка осигуряват различен статус и престиж.

Възнаграждението

Със сигурност, изпълнителният директор получава най-високата заплата в компанията. С малки изключения, мениджърските заплати са следващите като нива в организацията. Разбира се, ако в дадени области се открояват много добри експерти, те биха могли да получават повече от мениджъра си. Умните компании заплащат на служителите си според тяхната стойност за компанията, а не според позицията и длъжността им.

Влияние

Представата, че повечето мениджъри имат по-голямо влияние от хората в екипа си е приета за даденост. Това е относително вярно, защото на практика мениджърът е влиятелен дотолкова, доколкото успява да направи екипа си успешен. Но процесът е взаимен – вие въздействате на екипа, когато имате качества и способност да го ръководите, но вашето влияние идва от желанието и готовността на хората от екипа да ви го делегират.

Статус и Престиж

В нашето общество хората ценят позициите. Например позицията “Мениджър развитие” звучи много по-впечалтяващо от “химик-изследовател”. Това, разбира се, не означава, че мениджърът е по-добре платен или пък е по-важен за компанията.

А СЕГА, МИНУСИТЕ

  • На върха е много самотно.
  • Вие сте човекът, който трябва да вземе решение – независимо дали е правилно или грешно.
  • Винаги се намира някой, който дебне за вашата позиция.
  • Мениджърите носят по-големи отговорности, включително финансови и юридически.

На върха е самотно

Когато сте шеф, няма как да бъдете в близки, приятелски отношения с хората в екипа си. Не можете да си позволите това. Мениджърът трябва да е леко дистанциран от служителите си, защото понякога се налага да взема тежки решения. Много хора са се сблъсквали с този проблем, когато от член на екипа ги повишат в мениджъри. Тогава изведнъж с учудване виждат колко бързо довчерашните им приятели стават хладни и дистанцирани. Дори един опитен външен мениджър се сблъсква с това, че хората в екипа му са в по-приятелски взаимоотношения един с друг, отколкото с него.

Не виждате мигновено своите постижения

Художникът, например, почти веднага получава обратна връзка дали творбата му буди възхищение. Програмистът също разбира много бързо дали си е свършил работата. При мениджърите, обаче, не е толкова лесно. Целите обикновено са дългосрочни, най-малкото са тримесечни или годишни. А един от най-важните аспекти на мениджмънта – управлението на хората и техните умения и знания – е дори още по-дългосрочен и по-сложен за оценяване.

Цялата отговорност лежи върху вас

Може, а и в повечето случаи трябва, да оставите служителите си да вземат решения. В крайна сметка, обаче, отговорността за финалното решение и неговото прилагане носи мениджърът – независимо дали лично той е взел дадено решение, или това е направил някой от екипа, независимо дали е било правилно или грешно, независимо дали мениджърът е бил запознат с него или не. Основното задължение на мениджъра всъщност е точно това – сам, а и с помощта на екипа си да взема решения, да ги прилага и да поема отговорността от последствията – без значение дали са хубави или лоши.

Някой винаги иска поста ви

Винаги има някой след вас, който иска да получи вашата работа. А понякога не е само един. Тези хора вярват, че биха се справили по-добре от вас и активно работят да получат този шанс. Може да има хора вътре и извън организацията, готови да се хвърлят в битка за позицията ви. Те може да не са съгласни с решенията ви. Възможно е и някое от вашите решения наистина да не е било най-доброто. Тогава те веднага ще се възползват и ще се опитат да ви отстранят. Колкото по-високо се качвате в йерархията, с толкова повече хора ще трябва да се борите, за да запазите позицията си.

Юридически отговорности

Отговорността при мениджърите е много по-голяма и различна по своето естество. Мениджърите носят отговорност за своите хора, за тяхната безопасност, за работната среда, те често подписват различни важни документи. Ако мениджърът се провали в някое от тези неща, може да му се търси юридическа отговорност за действията.

Претеглете плюсовете и минусите

За да решите дали кариерата на мениджър е подходяща за вас, трябва да претеглите плюсовете и минусите, които ви описахме. Най-важното е да ги пречупите през личната си гледна точка, през вашите нужди и ценности, а не да мислите какво е от значение за някой друг, дори да е най-близкият ви човек. Разбира се, тези теоретично обособени плюсове и минуси не съществуват в изолиран вид в реалния живот. Но все пак дават някакъв ориентир. Вие сте тези, които трябва да прецените внимателно всички фактори и да вземете решение.

ИЗВОДЪТ

Мениджърската професия не е за всеки. Трябва да харесвате и да умеете да поемате отговорност. Трябва да обичате да работите с хора. Трябва да можете да се справяте с несигурността и да вземате решения, дори да нямате на разположение всички факти. Трябва да изберете най-доброто предвид обстоятелствата. Сигурно ще ви плащат повече, но то ще е, защото го заслужавате.

Въпреки всичко, когато нещата се случват, когато виждате екипа си как работи добре и постига поставените цели, как заедно поставяте нови рекорди, усещането е страхотно. Когато видиш как някой, който ти си обучил се развива и постига успехи, започваш да се гордееш и то е заслужено. Мениджърската професия в никакъв случай не е лека, но повечето мениджъри са щастливи от избора, който са направили.

По материали на OpenForum

Източник:http://www.manager.bg/menidzhmnt/traynaza-men-li-e-menidzhmnta