Умеете ли да мотивирате?

Умеете ли да мотивирате?

Умеете ли да мотивирате? Мотивираните екипи са ключът към успеха на всяка стартираща компания, но все пак познавам много предприемачи, които държат вдъхновяващи речи в началото на всяко тримесечие, а после потъват вдън земя или не разбират, че действията им са по-демотивиращи, отколкото думите им – вдъхновяващи. Резултатът е огромна загуба на продуктивност и работен дух, а и потенциалната смърт на една обещаваща компания още в нейния зародиш.

В духа на непрекъснатото учене и самоусъвършенстване предлагам на всеки мениджър и предприемач да си зададе следните въпроси, за да формира оценка за настоящите си умения да мотивира:

1. Обвиняват ли ви всички в микроменажиране?

Членовете на екипа имат нужда да усещат, че ги цените и им имате доверие, а микромениджмънтът изпраща точно обратното послание. Основателите, които имат склонност да ръководят всеки детайл от бизнеса си, рано или късно извършват самоубийство и губят подкрепата на хората си. Научете се да делегирате важни задачи и да се доверявате.

2. Колко често обсъждате приоритетите на екипа?

Някои ръководители очакват от екипите си да могат да четат мисли, що се отнася до приоритетите, затова никога не осигуряват писмени или устни насоки, от които всички се нуждаем, за да чувстваме, че допринасяме. Други пък крещят новите приоритети на всеки час. И двата навика са демотивиращи.

3. Знае ли екипът ви къде сте и защо?

Не може да сте предприемач, който непрекъснато отсъства, и да очаквате от хората си да са мотивирани. Великите ръководители винаги са на фронта и водят чрез действия. Да се криете в офиса си или непрекъснато да пътувате на мистериозни мисии – това са сигурни начини да накарате концентрацията на екипа ви също да се изпари.

4. Колко често награждавате инициативността и решаването на проблеми?

Някои предприемачи имат лошия навик да си приписват заслуги за иновациите и постиженията на компаниите си. Ако наказвате или игнорирате инициативността на хората си, можете да сте сигурни, че тя и мотивацията за добро представяне ще изчезнат.

5. Членовете на екипа ви напълно ли са квалифицирани и обучени за постовете си?

Предприемачите непрекъснато страдат от недостиг на пари, затова имат склонност да наемат по-евтини и неопитни служители. Същевременно повечето основатели са твърде натоварени и нямат времето или бюджета да водят обучения. Подчинените, които нямат увереност в подготовката си, бързо губят мотивация.

6. На какво се дължат инициативността и чувството за отговорност на служители ви – на страх или на стимули?

Изразяването на признание в присъствието на персонала е най-силният мотиватор, а мъмренето – в личен разговор или пред други – е най-големият демотиватор. Вгледайте се във методите си на възнаграждение и наказание. Включват ли последните емоционални изблици срещу случайни хора, липса на обратна връзка и прикрити заплахи?

7. Колко често срещите са интерактивни и продуктивни?

Ако смятате, че събранията са загуба на време, има голяма вероятност членовете на екипа ви да споделят вашето мнение. Освен това еднопосочните дискусии, нередовното присъствие и едноличните решения убиват желанието им за работа. Задавайте структура на всяка среща в самото й начало и резюмирайте изводите.

8. Ключовите цели съгласувани и подкрепени ли са от всички?

Ако имате навика да поставяте и променяте цели според настроението си за деня, не очаквайте мотивация от хората си. По същия начин, ако екипът ви не е наясно с тези цели и тяхната важност, не се надявайте на резултати. Общуването и привлекателното представяне са жизненоважни.

9. Твърде заети ли сте, за да общувате с членовете на екипа си на по-лично ниво?

От време на време всеки има нужда да чува по някоя по-лична история и да вижда как се стараете да направите деня му по-приятен. Може би е време да организирате служебно парти или да заведете екипа си на футболен мач.

10. Какво сте направили напоследък, за да помогнете на хората си да постигнат своите лични цели?

Ако се дразните, когато ваш служител попита за следващото си повишение или за другите възможности в бранша, предстои да се сблъскате с проблеми с мотивацията. Трябва да си изградите навика активно да се вълнувате от интересите на хората си и да им предлагате съдействие.

Ако отговорите на два или повече от тези въпроси ви безпокоят или някой е оставил напечатано копие от тази статия върху стола ви, значи е време да преосмислите фокуса си върху мотивацията. Независимо колко уверени сте в уменията си, не можете да изградите и ръководите бизнес съвсем сами. Нужна ви е армия, която да ви бута напред, а не да ви дърпа назад.

Мартин Цвилинг, писател, блогър и консултант на стартиращи компании, за Entrepreneur.com

Източник: http://www.manager.bg