Убийте глупавите правила!

Shutterstock

Да се опитват да са иновативни е трудна задача поне за повечето хора. За някои – почти невъзможна. Не ми ли вярвате? Опитайте! Бъдете новатори! Помислете за нещо изумително ново и различно. Предавате се? (Не се чувствайте зле. Аз се отказах преди вие да сте го направили.) Повечето от нас не разполагат с ключ към “креативността”, не можем да я включваме и изключваме по желание

Събирате вашия екип в стаята и казвате: “Добре, ние наистина се нуждаем от някои иновативни идеи … какво имаме?” Рядко получавате завладяващи отговори нали?

Как да промените това:

1. Съберете група служители

След това ги разделете в два или три отбора. Ако е възможно, го направете според техните различни функционални области.

2. Дайте на групите по-малко от 10 минути, за да отговорят на един въпрос:

“Ако можете да убиете или да промените всички глупави правила в името на по-доброто обслужване на нашите клиенти или просто, за да си свършите работата какво бихте направили?”

3. След това седнете

Уверете се, че вашата кожа е наистина дебела, защото много от глупавите правила, които служителите ще искат да убият, са глупави правила, наложени от вас. На 10-та минута отборът ще помоли за повече време, не защото е с празни ръце, а защото 10 минути не са достатъчни да напишат всичко, което искат да променят.

4. Помолете всеки да напише своето “любимо” глупаво правило на лепяща бележка

Начертайте върху бяла дъска мрежа, която има две оси: Y е лекотата на изпълнението, а X е степента на въздействие на правилото. Така ще видите колко време изисква правилото, какви ресурси и какво носи в замяна.

5. Говорете за резултатите

Някои от правилата ще се появят няколко пъти в отговорите. Поговорете с хората, отговорили по един и същ начин какво предлагат, за да бъдат подобрени тези правила, които им пречат да си вършат работата.

6. След това продължете да слушате

Когато служителите знаят какъв е техния принос няма да има нужда да търсите иновации чрез провеждане на брейнсторминг сесии, за да генерирате идеи. Докато слушате вашите служители, у вас ще се родят големите идеи как да промените организацията по най-ефективния начин.

Джеф Хейдън за Inc.com.

Източник: https://www.manager.bg/