Този ценен капитал, находчивостта!

Този ценен капитал, находчивостта!

Този ценен капитал, находчивостта!Находчивостта не е просто справяне с липса на някакъв ресурс. Може да бъде добродетел, която отваря вратите към по-големи постижения. Затова, ето няколко предложения за стимулиране на този невидим капитал:

Настройте се за отворено съзнание. Да бъдеш отворен за новите възможности е изключително важно, ако искате да вкарате находчивостта си в действие. Лидерът, който уверено казва: „Да, ние можем да го направим !” е този, който може да вдъхнови служителите си за дела, които мнозина смятат за непрактични.

Обърнете иновациите навътре. Иновация не означава само да се създаде нещо ново. Означава и да накараш старото да заработи по-добре. Виждаме този дух в дейността и живота на фабрики, сгради, дори кораби. Тези, които ги обслужват, не винаги следват инструкциите. Много често им се налага да диагностицират проблемите и да ги решават с наличните ресурси.

Изберете конкретността. Ако мислите глобално за последствията от кризата, може да се изкушите да промените начина, по който правите бизнеса си. Но ако приемете реалистична нагласа какво можете да направите в краткосрочен план, вероятно ще се окажете по-продуктивни. Помислете как да ревизирате конкретните роли и отговорности, като се придържате към максимално опростяване на стратегиите и спестяване на средства.

Разчитайте на служителите си. Традиционното схващане в трудни времена казва да се ограничат всички излишни разходи, но понякога мениджърите го разбират прекалено буквално. Провеждайте дискусии с вашият екип какво може да се направи, за да произвежда повече, с по-малко и в същото време да се подобри целият процес.

Празнувайте уроците. За да окуражават находчивостта, лидерите трябва да огласяват постиженията на отделните служители. След като работата му е получила признание и награда, находчивият служител може да покаже и на другите пътя към успеха.

Побързайте да култивирате находчивостта! Когато просперитетът се върне отново, способността да се прави повече с по-малко с наличните ресурси и окуражаване на служителите да продължават да го вършат, ще бъде изключително ценен капитал.

Джон Балдони, консултант по лидерство, коуч и лектор, автор на „Води шефа си: Изтънченото изкуство да управляваш висшестоящите”

Източник: http://www.manager.bg