Топ 5 на мениджърските грешки и как да ги избегнем

Топ 5 на мениджърските грешки и как да ги избегнем

Топ 5 на мениджърските грешки и как да ги избегнем Всеки мениджър допуска грешки. А като ги направи, има само две възможности – да си ги признае и да ги поправи. Нито една от двете опции не е много приятна.

Да си признаеш грешката не е лесно, особено за мениджъри – в ролята на лидери и ментори на тях често им се налага да поемат отговорности за пропуски, за които те самите не са виновни. Решението на проблема също не е лесна работа, защото това често означава много часове извънредна работа. Така че целта е грешките да се избягват.

Затова трябва през цялото време да внимавате да не допускате 5-те най-често срещани грешки:

Грешка №1 – Липса на комуникация

Всеки мениджър общува с различни хора, на различни длъжност и с различна степен на авторитет – висшестоящите началници и собственици, подчинените, клиентите, партньорите… Това налага да умее да комуникира еднакво добре на две нива – техническо (например да дава инструкции за изпълнение на оперативни задачи) и по-глобално (например: мисия, визия, цели). Липсата на добра комуникация на което и да е от двете нива може да доведе до грешки – малки или големи. За да се избегне това, мениджърът трябва да притежава много добри комуникационни умения – вербална и писмена култура, талант да убеждава и умение да изслушва, включително и критики. Когато говори, мениджърът трябва да бъде кратък, ясен, съпричастен и уверен.

Грешка №2 – Провал при делегирането

Това е често срещана грешка. Разбираемо е. Понякога просто е по-лесно да свършиш нещо сам. Е, може и да е по-лесно, но не е по-разумно. Липсата на делегиране води до много проблеми. Например ако подчинените усетят, че техният мениджър или не може, или не иска да делегира, ще пострада моралът и увереността, че мениджърът е способен да управлява, ще бъде компрометирана.

Двата начина да се избегне тази грешка са увереност и контрол. Мениджърът трябва да е уверен както в себе си, така и в служителите си и да намери точно какво и до каква степен може да бъде делегирано.

Другият аспект е ефективен контрол чрез ясни стандарти и начин за отчитане на изпълнените задачи. Контролът е най-съществената част от процеса, защото делегирането не е просто да възложиш на някой да свърши нещо и после да забравиш за него. Точно обратното – трябва да се проследява всеки етап.

Служителят трябва да знае, че му се доверяваш, но не трябва да забравя, че носи отговорност за поетия ангажимент и във всеки един момент може да разчита за съдействие от мениджъра.

Грешка №3 – Провал при предвиждането

Мениджърите трябва да мислят един ход напред. Има много фактори, които трябва да бъдат внимателно обмислени. Затова винаги трябва да има и план Б. Факт е, че има много възможности нещо да се обърка и ако мениджърът не е предвидил потенциалните рискове, той ще загуби контрол, а също и доверието на шефовете и подчинените си. Разбира се, не всичко може да се предвиди, но има определени обстоятелства, които може и трябва да бъдат прогнозирани.

Грешка №4 – Провал при приоретизирането

В днешната динамична работна среда – много различни задачи, много клиенти, много пазари, крайни срокове, които те притискат постоянно, винаги има някакъв конфликт на нуждите. Затова лидерите трябва да определят точно и ясно какви са приоритетите за тях и техните служители. В противен случай може да се стигне до пропуснати крайни срокове, загубени възможности и нещастни клиенти.

За да се избегне тази грешка, мениджърът трябва да има цялостен поглед над нещата, които трябва да бъдат свършени, да познава в детайли работата и целите на всяка отделна задача. След като се определят точно всички фактори, трябва да се набележат приоритетите и да се комуникират много ясно към служители, ръководство и клиенти, за да не стигне до грешка номер 1.

Грешка №5 – Невъзможността да служиш за пример

Често работата на мениджъра се оценява по работата на подчинените му. Затова мениджърът трябва да води добре своите хора в правилната посока. Това става най-лесно, като служи за пример със собственото си поведение. Той трябва да показва, че контролира нещата. Че е уверен в себе си и има нужните знания и умения. Така може да извлече максимума от екипа си. Това може най-ясно да бъде демонстрирано със следните основни действия:

  • Слушай внимателно – давай на другите шанс да се изкажат и им покажи, че ги разбираш.
  • Винаги се отнасяй към всички с уважение. Ако искаш да те уважават, трябва и ти да уважаваш.
  • Покажи, че може да мислиш по-глобално и да излезеш от рамката.
  • Бъди уверен, но не арогантен.

Източник: manager.bg