Пиарът и рекламата са различни. Да обясним отново…

Пиарът и рекламата са различни. Да обясним отново..
 Пиарът и рекламата са различни. Да обясним отново..
Снимка: Shutterstock.com

Реклама или пиар? Двата бранша са много различни, въпреки че често работата в тях върви ръка за ръка, припомнят авторите на сайта The Balance. Представяме накратко, посочените от тях няколко съществени различия в подходите на двете практики:

Креативен контрол срещу невъзможност за контрол. 

В рекламата, тъй като се заплаща за чуждото пространство и се предава съобщение с морални или друг вид послания, може да бъде наложена регулация.

Работата на пиара е да намери всички възможни начини, с които може да се осигури безплатна публичност за компанията. Какво ще решат да сложат медиите от цялата информация, която им се изпраща, и дали изобщо ще сложат нещо, е извън контрола на пиара. Затова добрите взаимоотношения между двете страни са важни.

Колко дълго съобщението е видимо?

В рекламата една визия може да остане видима за аудиторията в платеното пространство толкова дълго, колкото позволява маркетинг бюджета на кампанията.

В пиара се изпраща прессъобщение за новия продукт например и тази информация остава в медийното пространство като записана и излъчена веднъж. Тя циркулира само веднъж в медиите и събитието е едно.

Умните потребители…

В рекламата те знаят, че към тях е отправено платено съобщение и че някой опитва да им продаде продукт или услуга. Затова много от тях заемат предварително отбранителна позиция.

В пиара, когато някой прочете добър отзив за продукта от трета страна или гледа телевизионен репортаж, който отразява събитието, доверието, с което се възприема информацията, се повишава.

Творчеството доминирира по важност в рекламата, докато в пиара е важен усетът за новина.

Таргетирана публика или убеден редактор? 

В рекламата се търси конкретната таргет аудитория, на която може да се повлияе, за да се повиши интересът към продукта или услугата.

В пиара трябва да бъде приложена правилната гледна точка в текста, правилният подход, с който да бъде убеден редакторът на медията, че тази информация е важна.

 Ограничен или неограничен контакт?

В рекламата: Някои клиенти предпочитат да имат директен контакт с графичния дизайнер или копирайтъра в рекламната агенция, която подготвя кампаниите им.

В пиара: Това са хората, които представляват компанията и към които медиите се обръщат при всяка новина, свързана с фирмата.

Специални събития.

В рекламата: Ако компанията ви спонсорира събитие, можете да изтъкнете това в пространството си за реклама. След това пиар отделът пристъпва към действие.

В пиара: При същото събитие можете да изпратите пресъобщение до медиите. Те могат да го публикуват и да го отразят.

Стил на писане.

В рекламата: Купете този продукт! Действайте сега! Обадете се веднага! Това са посланията, които можете да отправите в една реклама, за да мотивирате хората да закупят продукта ви.

В пиара: Тук се пише във формат, в който се говори за съществени неща и се изключва всичко останало, което няма пряко отношение към живота на публиката. Иначе, всички агресивни рекламни изречения ще бъдат „отрязани“ от медиите.

Източник: http://www.manager.bg