Откъде да започна?

Лидерски подходи за всяка ситуация
Лидерски подходи за всяка ситуация
Снимка: Shutterstock

Като собственик на малък бизнес със сигурност по цял ден сте затрупани с изпълнението на различни задачи. Да платите данъците, да извършите поръчка за доставка на вашите продукти, да подпишете важен договор са само част от дългия списък с ангажименти. За да се справите успешно със всичко, обаче, не само трябва да знаете кога е крайният срок за всяка от тях, но и колко време ще ви отнеме. Ако не разчитате и на двете, вероятно ще дадете приоритет на по-неотложните задачи пред тези, които са най-важни за вашия бизнес. Ето три начина да преоцените приоритетите си и да се уверите, че не изоставате.

Разбийте големите проекти на малки задачи с поетапни срокове

Годишният доклад на Института за управление на проекти показва, че всяка година компаниите губят 12% от инвестициите си в проекти с лошо изпълнение.  Отчасти това е така, защото ръководителите на проекти и служителите смятат, че имат много време до крайния срок.

Големите задачи с отдалечени срокове изглеждат с по-нисък приоритет, когато мислите за тях като за една задача с отдалечен във времето краен срок. За да избегнете важният за вас проект да се провали, разпределете подзадачите от него и заложете конкретна дата за тяхното изпълнение. Така ще сте сигурни, че проектът ще бъде изпълнен навреме.

Приоритизирайте задачите, които зависят от другите хора

Като собственик на бизнес много от най-важните ви задачи ще включват ангажиране на вашия лидерски екип и служители. Трябва да приемете, че задачите, които зависят от други хора, като разговорите за продажбите, ще отнемат повече време, отколкото задачите, които можете да направите сами. Ако не, може да се окажете в трудна ситуация, когато крайният срок наближи, защото сте чакали до последния момент, за да се свържете с някого, от когото имате нужда, за да завършите задачата.

Когато преценявате колко дълго ще ви отнемат задачите, не забравяйте да включите време за изчакване, за да получите това, от което се нуждаете от всеки кръг на комуникация. Колкото по-малко контрол имате над хората, от които зависи вашата задача, толкова по-дълги закъснения трябва да имате предвид.

Планирайте изпълнението на трудните задачи от рано

В бизнеса, особено като стартиране, непрекъснато сте принудени да се справяте със задачи, които не сте правили преди. И съответно ще ви е трудно да прецените колко време ще ви отнеме тяхното изпълнение. Най-малките неочаквани пречки или разсейвания могат да превърнат задачата за половин ден в задача за ден и половина.

Вземането на решения за това какво да направите първо може да изглежда просто, но всъщност е доста сложно. Използването на тези три прости стратегии за определяне на най-важните приоритети на компанията в крайна сметка може да помогне за разрастването на вашия бизнес.

Мат Плъмър, Inc

Редактор: Нели Тодорова

Източник: https://www.manager.bg/