Нещата, които служителите искат от мениджърите

Нещата, които служителите искат от мениджърите
Нещата, които служителите искат от мениджърите
Shutterstock

Често ми се налага да напомням на интелигентни мениджъри, че управлението изисква време и енергия. Да контролираш действията на един екип и да го мотивираш и вдъхновяваш едновременно е голяма задача. Това споделя Мелиса Рафони, консултант, съветвал в САЩ повече от 100 изпълнителни директори на компании.

От практиката си Мелиса е извела 8 най-важни неща, които екипът според нея очаква от мениджъра си.

Ето кои са те.

1. “Кажи ми моята роля, кажи ми какво да правя, и ми дай правила”. Микромениджмънт? Не, това се нарича ясна навигация на труда. Дайте на служителите си точни параметри, за да бъдат наясно какво се очаква от тях, и те ще се представят добре, обяснява консултантът.

2. “Моля, дисциплинирай колегата”. Често чувана реплика в офиса е: “Искам да кажа на шефа си, че поведението на колегата ми Х е просто недопустимо. Но не мога!”. Дръжте хората отговорни за постъпките им като играчи в екипа по начин, който е справедлив и който кара всеки да разбере какво е приемливо и какво не.

3. “Развълнувай ме”. Накарайте служителите да се вълнуват от случващото се в компанията, от работата, или даден проект.

4. “Впечатлете ме”. Силните лидери вдъхновяват екипа си по най-различни начини. Едни от тях са смели и храбри, други – креативни и интелигентни. Тези лидери притежават качества, които остналите от екипа нямат, но биха искали да имат.

Често ми се налага да напомням на интелигентни мениджъри, че управлението изисква време и енергия. Да контролираш действията на един екип и да го мотивираш и вдъхновяваш едновременно е голяма задача. Това споделя Мелиса Рафони, консултант, съветвал в САЩ повече от 100 изпълнителни директори на компании.

От практиката си Мелиса е извела 8 най-важни неща, които екипът според нея очаква от мениджъра си.

Ето кои са те.

1. “Кажи ми моята роля, кажи ми какво да правя, и ми дай правила”. Микромениджмънт? Не, това се нарича ясна навигация на труда. Дайте на служителите си точни параметри, за да бъдат наясно какво се очаква от тях, и те ще се представят добре, обяснява консултантът.

2. “Моля, дисциплинирай колегата”. Често чувана реплика в офиса е: “Искам да кажа на шефа си, че поведението на колегата ми Х е просто недопустимо. Но не мога!”. Дръжте хората отговорни за постъпките им като играчи в екипа по начин, който е справедлив и който кара всеки да разбере какво е приемливо и какво не.

3. “Развълнувай ме”. Накарайте служителите да се вълнуват от случващото се в компанията, от работата, или даден проект.

4. “Впечатлете ме”. Силните лидери вдъхновяват екипа си по най-различни начини. Едни от тях са смели и храбри, други – креативни и интелигентни. Тези лидери притежават качества, които остналите от екипа нямат, но биха искали да имат.

Източник: http://www.manager.bg