Нещата, които служителите искат от мениджърите

Нещата, които служителите искат от мениджърите
Shutterstock

Често ми се налага да напомням на интелигентни мениджъри, че управлението изисква време и енергия. Да контролираш действията на един екип и да го мотивираш и вдъхновяваш едновременно е голяма задача. Това споделя Мелиса Рафони, консултант, съветвал в САЩ повече от 100 изпълнителни директори на компании.

От практиката си Мелиса е извела 8 най-важни неща, които екипът според нея очаква от мениджъра си.

Ето кои са те.

1. „Кажи ми моята роля, кажи ми какво да правя, и ми дай правила“. Микромениджмънт? Не, това се нарича ясна навигация на труда. Дайте на служителите си точни параметри, за да бъдат наясно какво се очаква от тях, и те ще се представят добре, обяснява консултантът.

2. „Моля, дисциплинирай колегата“. Често чувана реплика в офиса е: „Искам да кажа на шефа си, че поведението на колегата ми Х е просто недопустимо. Но не мога!“. Дръжте хората отговорни за постъпките им като играчи в екипа по начин, който е справедлив и който кара всеки да разбере какво е приемливо и какво не.

3. „Развълнувай ме“. Накарайте служителите да се вълнуват от случващото се в компанията, от работата, или даден проект.

4. „Впечатлете ме“. Силните лидери вдъхновяват екипа си по най-различни начини. Едни от тях са смели и храбри, други – креативни и интелигентни. Тези лидери притежават качества, които остналите от екипа нямат, но биха искали да имат.

Често ми се налага да напомням на интелигентни мениджъри, че управлението изисква време и енергия. Да контролираш действията на един екип и да го мотивираш и вдъхновяваш едновременно е голяма задача. Това споделя Мелиса Рафони, консултант, съветвал в САЩ повече от 100 изпълнителни директори на компании.

От практиката си Мелиса е извела 8 най-важни неща, които екипът според нея очаква от мениджъра си.

Ето кои са те.

1. „Кажи ми моята роля, кажи ми какво да правя, и ми дай правила“. Микромениджмънт? Не, това се нарича ясна навигация на труда. Дайте на служителите си точни параметри, за да бъдат наясно какво се очаква от тях, и те ще се представят добре, обяснява консултантът.

2. „Моля, дисциплинирай колегата“. Често чувана реплика в офиса е: „Искам да кажа на шефа си, че поведението на колегата ми Х е просто недопустимо. Но не мога!“. Дръжте хората отговорни за постъпките им като играчи в екипа по начин, който е справедлив и който кара всеки да разбере какво е приемливо и какво не.

3. „Развълнувай ме“. Накарайте служителите да се вълнуват от случващото се в компанията, от работата, или даден проект.

4. „Впечатлете ме“. Силните лидери вдъхновяват екипа си по най-различни начини. Едни от тях са смели и храбри, други – креативни и интелигентни. Тези лидери притежават качества, които остналите от екипа нямат, но биха искали да имат.

Източник: http://www.manager.bg