Нещата, които дразнят вашите служители

Нещата, които дразнят вашите служители

Нещата, които дразнят вашите служители Много е писано по темата как да мотивирате, вдъхновявате и задоволявате вашите служители, но понякога просто трябва да си припомним нещата, които ги дразнят, ядосват и в крайна сметка ги карат да потърсят работа при нашите конкуренти.

Реорганизацията е неизбежна част от бизнеса, но има начини да смекчим нейния ефект като изградим силна фирмена култура, в която множество служители биха искали да участват.

Това е кратък списък с нещата, които трябва да направите.

1. Липсва ви ясна визия

Вашият екип трябва да е наясно с крайната цел, която стои зад тяхната работа и с общата посока на компанията. В противен случай, те няма да могат да свържат смисловите паралели между отделните работни дни и голямата картина.

Наличието на ясна мисия е наложително и лидерите са тези, които трябва да я определят и лансират сред членовете на отбора.

Консултирал съм безброй фирми, в които хората от средното ниво на управление и дори по-висшите мениджъри не могат да формулират и обяснят визията на организацията, за която работят.Ако те не могат, какво остава за другите членове на екипа? Наличието на твърдо дефинирана и лесно разбираема мисия дава на служителите основа за обвързаност.

2. Непоследователи сте

Противоречивите съобщения, идващи от високите управленски нива, убиват мотивацията и водят до масово объркване. Няма как екипът да разбере каква е желаната посока и какви са приоритетите на компанията, когато те се променят постоянно.

Трябва да се каже и, че това не се отнася само за директивите и приоритетите. То засяга повсеместно и начина, по който се възнаграждават служителите, компенсаторните модели, насочеността към определени клиенти и в общи линии всичко, което е под ръководството на висшите лидери.

Последователността идва от приравняването на целите и идеите, а за това е нужно лидерите и мениджърите да имат редовни контролни срещи, на които да се гарантира, че приоритетите имат съответствие с целите на организацията и, че каналите за комуникацията предават правилните съобщения.

3. Не спазвате обещанията си

Както при всяка друга ситуацията, неспазването на обещания е най-прекият път към загубата на доверие. Множество изследвания показват, че производителността, доходите и печалбите са пряко повлияни, положително или негативно, от нивото на доверие в рамките на организацията.

Виждал съм това да се случва, а на моменти  и самият аз съм бил виновен за неспазено обещание. Повечето пъти, причината за разминаването между обещаното и крайния резултат не идва от злонамерени и целенасочени усилия срещу дадено лице.

Понякога лидерите просто забравят какво точно са обещали и губят представа за поетите ангажименти, посред хаоса на текущите задачи и проекти. Най-добрият начин за избягването на този проблем се свежда до по-горе споменатото приравняване на важните цели и приоритети и отказа от поемане на ангажименти, без твърдо дефиниран план за тяхното реализиране.

4. Не давате пример с вашия начин на работа

Даването на личен пример трябва да се прави както на бойното поле, така и извън него, ако може да се изразим по този начин.

Лидерите имат много отговорности и една от най-важните е да  вярват, развиват и защитават визията и ценностите на компания, за която работят.

Когато лидерите не успяват да направят това, служителите им губят вяра в техните способности и мотивация, а това се отразява негативно на техния морал и желание за работа.

Истината е, че вдъхването на доверие може да бъде значително по-лесно, отколкото си мислим. За целта просто трябва да понесете отговорност за грешките си, да си нацапате ръцете и да започнете да показвате, че за вас действията имат по-голямо значение от думите.

5. Липсва ви емоционална интелигентност

Много бизнес лидери вярват, че емоционалната интелигентност е пълна глупост, че тя няма никакво влияние върху способността им за ефективно ръководене на екип.

Могат ли да бъдат успешни лидерите с ниски нива на емоционална интелигентност? Разбира се, че могат. Ще успеят ли, обаче да изградят стабилна връзка със своите служители и да подтикнат хората към активно поемане на инициатива и предприемане на действия, които намират за невъзможни в началото? Най-вероятно не.

Когато сме наясно с нашето вътрешно АЗ, когато разбираме как нашите емоции влияят на другите и осъзнаваме, че трябва да бъдем смирени и съпричастни с чуждите проблеми, може да развием нужните комуникационни умения за ефективното управление на екип, който да предприеме колективни действия към постигане на общите цели.

6. Нелоялни сте

В една от първите ми статии, написах, че на много от „успешните“ лидери днес им липсва лоялност към техните служители. За тях, служителите им са просто едно средство, което да им помогне да си напълнят джобовете и да насочат светлината на прожекторите към себе си.

Когато чуят оплакване от клиенти, веднага търсят човек от собственият им екип, който да посочат с пръст и да обвинят в некомпетентност, вместо да съберат необходимата информация и да потърсят мнението и гледната точка на служителите си.

Лоялността се заражда в момента, когато лидерите примат факта, че в крайна сметка, те носят отговорността, както за успехите, така за и провалите.

7. Не предоставяте нужните ресурси

Неприятно е, когато липсата на ресурси и условия се превръща в предпоставка за провал, още преди да сте започнали да работите по даден проект.

Когато служителите забележат, че техните ръководители не искат да инвестират в развитието им, само и само, за да запазят високите си доходи,  те ще започнат да обмислят своето напускане.

Инвестициите в личния и професионалния растеж на служителите ще подобри продуктивността и ще покаже готовност, от страна на компанията, за по-нататъшно кариерно развитие.

Да заемаш лидерска позиция на каквото и да е било ниво може да бъде трудна и самотна работа, но няма причина това да не се промени. Ефективните отбори разчитат един на друг, за споделяне на отговорността за победите и провалите и за вземането на правилните решения.

Брент Глийсън, военноморски „тюлен“ и съосновател на Internet Marketing Inc, за Inc.com

Източник:http://www.manager.bg/upravlenie/trayna-7-neshcha-koito-draznyat-vashite-sluzhiteli?page=0%2C1