Немски хакер вдъхна нов живот на Windows XP

Немски хакер вдъхна нов живот на Windows XP

Той е намерил начин да „измами“ системата и да продължи обновяванията й

Макар Microsoft наскоро да лансира новата си операционна система –Windows 10,изглежда, че епохата на Windows XP все още не е приключила (и ще приключи много по-късно, отколкото Microsoft е предполагала).

Официално, поддръжката на операционната система бе прекратена на 8 април 2014 г. Но германският хакер с псевдоним Sebijk намери начин да получава обновявания по безопасността за ядрото на Windows XP до 9 април 2019 г. Много потребители искаха точно това от Microsoft и по всичко изглежда, че животът на „безсмъртната“ операционна система ще бъде удължен с още 5 години, предадеkaldata.com.

Най-хубавото на метода, открит от Sebijk, е че той е много лесен и може да бъде използван от всеки потребител, без да са необходими някакви специални познания.

Единственото, което е нужно, е да се направи съвсем малка корекция в системния регистър. Sebijk е публикувал в своя уеб сайт подробна инструкция, как това може да стане чрез обикновен .reg файл.

Тайната на този грандиозен хак също не е сложна –Microsoft обеща още 5 години да поддържа предназначената за банкомати операционна система Windows POSReady 2009, която използва ядрото на Windows XP. За тази ОС продължават да излизат обновявания, тъкато не може да се оставят незащитени банкоматите, работещи под нейното управление.

Обикновените потребители трябва само да подправят леко системния регистър, за да убедят системата за обновявания, че това е Windows POSReady 2009.

Източник: economic.bg