Най-ценното качество на всеки лидер

Лидерски подходи за всяка ситуация
Лидерски подходи за всяка ситуация
Снимка: Shutterstock

Съпричастността е най-важното лидерско качество. До това заключение стигат от консултантската компания Development Dimensions International(DDI) след редица проучвания на най-ценните лидерски качества в съвременната бизнес среда.

„Способността да изслушваш другите и да реагираш със съпричастност на техните думи надминава всички други социални умения по своята значимост и ефективност“, казва Ричърд С. Уелис, старши вицепрезидент на DDI.

Някои компании дори поставят толкова голям акцент върху емпатията, че изпращат служителите си на „обучения в съпричастност“. Според в. Уолстрийт Джърнъл, 20% от работодателите в САЩ вече предлагат подобни курсове, с което се отбелязва значителен ръст на интереса към развитието на това социално умение.

За да не бъдем голословни, нека разгледам 5 причини съпричастността да е най-полезното умение за всеки лидер:

1.Служителите ви ще бъдат по-лоялни

Едно от най-големите препятствия, пред което се изправя всяка организация, е задържането на най-талантливите служители. За това пък една от водещите причини, заради които хората напускат дадена компания, е липсата на доверие и признание за добре свършената работа от страна на ръководителите към техните подчинение. Именно тук идва и ролята на съпричастността, която увеличава взаимното доверие между шефа и неговия екип и създава чувството, че нуждите и желанията на служителите няма да останат нечути. Независимо дали става въпрос за връзките  в личния ни живот или за професионалните ни взаимоотношения, много по-вероятно е да останем в една компания или да продължим живота си с един човек, ако чувстваме, че сме уважавани и ценени.

2. Служителите ви ще бъдат по-ангажирани

Случвало ли ви се е някой ваш близък да разпознае веднага как се чувствате или да ви каже колко е благодарен за нещо, което сте направили за него? В този момент вие веднага изпитвате едно неистово желание да направите още нещо за него. Същият този принцип е в основата и на ефективното лидерство. Когато показвате на служителите си, че ви е грижа за тях и че цените приноса им за компанията, те автоматично стават по-ангажирани и започват да влагат повече усилия в работата си. По някаква неясна причина много организации пропускат напълно този критичен аспект от работата на лидера. Успешните лидери от друга страна непрекъснато търсят начини да хвалят своите служители и да им показват колко ценен е техния принос за развитието на компанията.

3. Служителите ви ще работят по-добре в екип

Освен че подобрява индивидуалното представяне на всички служителки в компанията, фирмената култура, основана на съпричастност, допринася и за по-добрата работа в екип. Съпричастността е заразна, или иначе казано, когато лидерите демонстрират емпатия, същото правят и отделните служилите един към друг, което на своя страна води до ограничаване на конфликти в офиса и  елиминиране на множество вредни навици, като например разпространението на клюки и прехвърлянето на вина.

4. Служителите ви ще бъдат по-щастливи

Когато хората се чувстват чути и оценени, те обикновено са по-удовлетворени от работата си и съответно прекарват по-малко дни извън офиса и влагат труд и усилия в изпълнението на своите задачи. От другата страна, служителите, които са по-малко ангажирани с работата си, нямат същата мотивация. Логиката е проста – „Ако на никой не му пука, защо да ми пука на мен?“. Този начин на мислене води до това, че другите служители трябва да коменсират слабото представяне на демотивирания си колега. Това от своя страна води до понижаване на тяхната лична ангажираност и мотивация, създавайки създава един порочен кръг, който може да унищожи продуктивността на организация.

5. Всички ще бъдат по-креативни

Хората, които се олицетворяват с ценностите и целите на своята компания, са по-склонни да поемат рискове и да търсят начини да добавят стойност за организацията. Те обикновено влагат повече време и енергия в намирането на нови идеи, методи и процеси, които да подобрят тяхното представяне и да помогнат за растежа на компанията. Ангажираността им в работата ги кара да чувстват, че личният им успех и този на организацията са взаимносвързани, което ги насърчава да търсят по-добри и ефикасни начини за изпълнението на техните задачи.

………………….

Харви Дойчендорф, експерт по емоционална интелигентност и автор на книгата „The Other Kind of Smart“, за FastCompany.com

Източник: https://www.manager.bg/