Лидерски подходи за всяка ситуация

Лидерски подходи за всяка ситуация
Лидерски подходи за всяка ситуация
Снимка: Shutterstock

Ако сте добри във взимането на решения и даването на насоки, най-вероятно ще търсите( и дори ще опитате да създадете) ситуации, в които вземането на трудни решения е от критично значение.

Въпреки това, подобно на всяко добре развито умение, прекомерната зависимост от един подход към лидерството може да се превърне в слабост.

Истината е, че бизнесът ни изправя пред множество предизвикателства и трудности, чието преодоляване изискват различни подходи.

С растежа на вашия бизнес и екип идва и нуждата от по-стабилен и разнообразен набор от лидерски умения.

От Inc.com предлагат списък със седем лидерски подхода, които успешните лидери използват в най-тежките ситуации.

1. Насочващ

За силно мотивираните предприемачи, това е най-естественият и лесен подход към лидерството. При този модел на управление вие давате указания, които очаквате да бъдат изпълнени.

Това не означава да крещите заповеди на вашите подчинени, а да им дадете ясни насоки за нещата, които трябва да бъдат свършени, за начина, по който да бъдат направени и за времето, с което служителите ви разполагат.

Този подход е от решаващо значение за ситуациите, когато времето за реакция е ограничено и всеки момент на нерешителност може да струва скъпо.

2. Подкрепящ

Основното за този подход е, че другите заемат водеща позиция, докато вие играете подкрепяща роля, осигурявайки информация, ресурси и авторитет за членовете на екипа.  Лидерите, които използват този подход, вярват в способностите на своите екипи и им позволяват да направят това, което смятат за най-добро.

Когато обаче избирате този лидерски подход, трябва да сте сигурни, че подкрепяте екип, който има ясна посока и висока мотивация. Не го използвайте, за да прехвърляте отговорността върху някой друг, само защото не знаете какво да правите.

3. Проучващ

Ролята ви в този случай е да задавате въпроси, които карат членовете на екипа да мислят по нови и различни начини. Когато задавате правилните въпроси, може да покажете на служителите си възможности, които те не са имали предвид, или рискове, които може да им се наложи да избегнат в бъдеще.

Важно е да не използвате този модел на управление като прикритие за „насочващия подход“. Ако искате екипът ви да направи нещо по точно определен начин, просто го кажете. Няма смисъл от заобиколки и загуба на време, ако вече сте взели решение.

 

4. Насърчаващ

Понякога екипът ви има правилната информация, организация и план, за да постигне огромен успех, но не и нужната воля и увереност, за да се изкачи до върха. В този случай вашата задача е да окуражите служителите си, като им напомните за техните предходни успехи и им помогнете да се фокусират върху своята задача.

5. Овластяващ

Тук става въпрос за увеличаване на авторитета и отговорностите на екипа. Това може да стане като осигурите на служителите си по-голяма автономност при вземане на решения и възможността да предприемат действие, без преди това да искат вашето одобрение.

Когато един екип е доказал своята способност да взема ефективни решения и се е установило, че намаляването на бюрокрацията ще увеличи скоростта на изпълнение и мотивацията на служителите, това може да бъде изключително мощен лидерски подход.

Тук трябва обаче да бъдете особено внимателни, защото когато един екип получи по-голям контрол над своята работа, трудно може да бъде склонен да се откаже от този контрол на по-късен етап.

6. Рефлексивен

Този подход прилича на „проучващия“, но той включва една малка разлика – фокусът тук е върху минали събития, действия и резултати, които могат да помогнат на екипа да анализира предходните си грешки и успехи, за да генерира нови идеи.

Този метод е може би най-трудният за осъществяване, защото той изисква от вас да оставите настрана своите възгледи, емоции и мотивация и да позволите на екипа си да открие своя път напред.

7. Визионерски

Макар и в последните години да се е превърнал в нещо като клише, визионерският подход е много важен. Задачата на един визионер е да нарисува ясна и детайлна картина на бъдещото желано състояние на бизнеса. Вземете за пример американският президент Кенеди и неговата реч за кацането на Луната.

Бъдете пестеливи с този подход, защото неговата сила идва именно от неговото прецизното и стратегическо използване.

За да бъдете страхотен лидер, трябва да се възползвате от естествените си умения и да намерите начин да развиете слабите си страни. Най-важното обаче е да научите кой подход е най-добър за всяка ситуация и да избегнете прекалената зависимост от един модел на управление, в който сте най-добър.

Източник: https://www.manager.bg/